Ostaju bez predmeta i bez novca za legalizaciju!?

Ostaju bez predmeta i bez novca za legalizaciju!?

Filip Brala/PIXSELL

Vukovar, Bjelovar, Vodnjan, Virovitica i Dubrovnik ispunili kvotu od 20 posto riješenih zahtjeva za legalizaciju. Zato je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo da će od preostalih gradova i županija te poslove će preuzeti Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Agencija će imati 160 zaposlenih na određeno vrijeme, a njezin rad će se financirati od 20 posto sredstava dobivenih kroz postupak legalizacije koji je trebao ići uredima u gradovima i županijama. No ta sredstva će ići sada agenciji, ako do iduće kontrole 30. lipnja ne pouspješe svoj rad.

Samo pet gradova ispunilo je kvotu od 20 posto riješenih zahtjeva za legalizacijom do 31. prosinca prošle godine, predviđenu izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, doznaje se iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
To su Vukovar, Bjelovar, Vodnjan, Virovitica i Dubrovnik, a za sve ostale županije i gradove rješavanje predmeta koji nedostaju kako bi se ispunila zadana kvota, preuzet će Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

pxl_230713_6448187.jpgU Ministarstvu kažu kako žele da se gradovi i županije ujednače do iduće kontrole, 30. lipnja ove godine.


Prema izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada preuzima rješavanje zahtjeva za legalizacijom, ako nadležno upravno tijelo zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva ne može u razumnom roku riješiti sve predmete i to ako je na dan 31. prosinca 2013. postotak riješenih predmeta manji od 20 posto od ukupno zaprimljenih zahtjeva.

Agencija pritom rješava onoliko predmeta koliko je potrebno da zbroj broja predmeta koje rješava i broja predmeta koje je do tog datuma riješilo nadležno upravno tijelo, iznosi 20 posto od ukupno zaprimljenih zahtjeva.


Na dan 30. lipnja 2014. taj postotak diže se na 35 posto, 31. prosinca 2014. na 50 posto, a 30. lipnja 2015. na 65 posto, a krajem 2015. godine Agencija se uključuje u rješavanje 25 posto predmeta od ukupno preostalih neriješenih predmeta u pojedinom nadležnom upravnom tijelu.
Prema najavama Ministarstva, Agencija će početi s radom tijekom veljače, a trenutno se ekipira.
Do 30. lipnja prošle godine, kada je istekao rok za prijavu, zaprimljeno je više od 820 tisuća zahtjeva za legalizaciju. Vladina je namjera glavninu zahtjeva riješiti do kraja 2015. godine, međutim uočeno je kako bi sadašnjim tempom legalizacija bila gotova za 16 godina.
Stoga je Vlada pristupila osnivanju Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, kako bi do kraja 2015. godine bilo riješeno između 70 i 80 posto zahtjeva.
Agencije bi bi s radom trebala prestati najkasnije do kraja 2016. godine. Imala bi 160 zaposlenih na određeno vrijeme, a za njen rad neće trebati osigurati dodatna sredstva u proračunu jer je zakon o legalizaciji koncipiran tako da 20 posto sredstava dobivenih kroz postupak legalizacije ide za rad ureda koji obavljaju taj proces. Tako
će za predmete koje će obrađivati agencija ta sredstva ići njoj, a ne uredima u gradovima i županijama.

Komentari