Otvorena vrata nove knjižnice “Harald Von Petrikovits”

Otvorena vrata nove knjižnice “Harald Von Petrikovits” Otvorena vrata nove knjižnice “Harald Von Petrikovits”

rzd

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru večeras je svečano otvorio vrata nove knjižnice “Harald Von Petrikovits”.

Knjižnicu je u trajno korištenje Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru i Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru darovao Njemački arheološki institut (DAI) i RGK Frankfurt, a nekada je pripadala poznatom profesoru, arheologu Haraldu Von Petrikovitsu i sadrži preko 5,000 naslova.

Zgradu ove nove knjižnice adaptiralo je i opremilo Ministarstvo kulture RH u nadi kako će koristiti studentima i arheolozima ne samo u Zadru, nego cijeloj Hrvatskoj i šire.

"Smatramo kako je ova zasebna knjižnica vrlo vrijedan doprinos našoj arheologiji i povijesti jer su pojedini naslovi po prvi puta dostupni znanstvenicima i istraživačima u Zadru i Hrvatskoj", rekao je ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru dr.sc.Luka Bekić.

U ime Ministarstva kulture, knjižnicu je otvorio zamjenik ministrice kulture, Berislav Šipuš:

"Ministarstvo već godinama podržava ovaj Centar u svim njegovim aktivnostima, a tako ćemo i nastaviti. Želimo da ovaj Centar surađuje sa svim ostalim institucijama u ovom gradu, državi, regiji i još šire. Evo sada sve promatra i UNESCO iz kojeg se slažu da centar ima velike mogućnosti i to treba iskoristiti. Ovaj događaj je neobično važan, koliko god vam se čini da je ova soba mala, ona je velika zbog građe koja se tu čuva."

Komentari