Otvorene prijave za dodjelu nagrade "Volonterska ruka"

Otvorene prijave za dodjelu nagrade "Volonterska ruka"

Volonterski centar Zadar i ove godine objavljuje natječaj za dodjelu nagrada istaknutim volonterima/kama i organizatorima volontiranja na području Zadarske županije .

Nagrada „Volonterska ruka“ se dodjeljuje organizacijama i volonterima/kama koji/e doprinose  razvoju i promociji volonterstva, a dodjeljuje se povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca.

Volonterski centar se ovim putem želi upoznati s radom volontera/ki i organizacija koje organiziraju volontiranje na području naše županije, ali ujedno i potaknuti razvoj novih volonterskih akcija i programa. Vrednovanjem doprinosa pojedinca i organizacija doprinosi se afirmaciji volonterstva.

Želja nam je potaknuti organizacije da se što više usmjere ka volonterskom potencijalu te da se njihov rad i trud dosad, ali i u budućnosti, cijeni i nagrađuje. Volontere/ke prijavljuju organizacije u kojima volontiraju ili su volontirali/e.

Na natječaj za dodjelu nagrade „Volonterska ruka“ mogu se prijaviti organizatori volontiranja odnosno udruge, zaklade i fondacije, ustanove i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba). Prijaviti se dakle mogu neprofitne organizacije – organizatori volontiranja s područja Grada Zadra i Zadarske županije.

Organizacije u priloženom obrascu mogu prijaviti same sebe ili mogu prijaviti druge organizacije za koje smatraju da su zaslužile nagradu za svoj razvoj i promociju volonterstva na području Zadra i Zadarske županije.  Prijaviti se mogu dakle:

  • Organizacije koje u svoj rad uključuju volontere/ke
  • Organizacije koje organiziraju volonterske akcije, humanitarne akcije, djeluju na području razvoja solidarnosti i humanosti te razvoju civilnog društva
  • Organizacije koje zadovoljavaju potrebe različitih potrebitih korisnika/ica
  • Organizacije koje djeluju na području razvoja zajednice i aktivnosti za zajednicu.

Obrasci se mogu preuzeti na linku.

Nakon primitka svih nominacija Partnersko vijeće pri Volonterskom centru će izabrati organizaciju čije je djelovanje najviše doprinijelo razvoju volonterstva i uključivanju volontera/ki u dosadašnjem radu te volontera/ki koji/e su se posebno istaknuli u radu organizacije.

Obavještavamo sve zainteresirane da obrasce za prijavu te upute za prijavitelje mogu pronaći na našoj web stranici www.vczd.org , te da ih potom ispunjene pošalju na našu e-mail adresu info@vczd.org  najkasnije do 28.11.2019. godine.

Tim Volonterskog centra Zadar

 

Komentari