Pacijenti se rijetko žale zbog ugroženih prava

Pacijenti se rijetko žale zbog ugroženih prava

Članovi zadarskog ogranka Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata danas su na Narodnom trgu obilježili 11. Europski dan prava pacijenata. Pravo pacijenata koje se najčešće krši je pravo na informaciju, a informacija sadrži u sebi gotovo polovicu svih ostalih prava.

Ako pacijent ne dobije kvalitetnu informaciju na temelju koje može donositi odluke, ostaje u neznanju. Pacijentu zdravstveni radnici moraju reći koja su njegova prava, on mora znati da ima pravo odbiti ili prihvatiti uslugu te biti u potpunosti upoznat s onim što sustav nosi ili što su prava unutar neke ustanove. Mora biti upoznat i s načinom i koštanjem liječenja, kazala je predsjednica zadarskog ogranka Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, dr. Dubravka Finka. Objasnila je i što može poduzeti pacijent kada primijeti da su njegova prava ugrožena: Prvi korak je da se u zdravstvenoj ustanovi gdje smatra da su prekršena njegova prava, pacjent obrati ravnatelju ili osobi koju je ravnatelj zadužio. On podnosi u pisanom obliku svoju prijavu i dobije odgovor. Ukoliko nije zadovoljan odgovorom on se istovremeno može žaliti Županijskom povjerenstvu za prava pacijenata, koje postoji na razini svake županije. Oni će pokušati uočenu grešku ispraviti. 

Ako niti time nije zadovoljan, pacijent se može obratiti Nacionalnom povjerenstvu za prava pacijenata pri Ministarstvu zdravlja gdje postoji bijeli telefon na koji se može žaliti: Na žalost, sad bi trebao biti naš zakon o pravima pacijenata stavljen, na neki način, van snage zbog toga što je sud u Strasburu već 2007. rekao da u Hrvatskoj prava pacijenata nisu zaštićena jer nema instance iznad Ministarstva zdravlja.

Koliko se uopće pacijenti žale? Rijetko, kazala je dr. Finka. U Zadarskoj općoj bolnici u godinu dana primljeno je samo 77 pritužbi, što je, u odnosu na stvarno kršenje prava vrlo malo, zaključila je i pozvala pacijente da se što bolje informiraju o svojim pravima i da se za njih bore.

 

Komentari