Počela sanacija Fortice na Pagu

Počela sanacija Fortice na Pagu

Izgrađena u 17 stoljeću, Fortica je u prošlosti bila vrlo važna jer je kontrolirala prolaz između Paga i kopna. Sanacija bi trebala spriječiti daljnje propadanje utvrde i obogatiti turističku ponudu otoka Paga.

Pag se nalazio na važnom pomorskom pravcu. Razni trgovački brodovi kretali su se od sjevernog Jadrana prema Dalmaciji i obrnuto. Često su bili izloženi napadima gusara i zbog sigurne plovidbe trebalo je izgraditi utvrdu za promatranje i stražu. Osim brige o sigurnosti brodova, posada na Fortici sprječavala je i nezakonitu trgovinu. U srednjem vijeku Ljubačka vrata bila su važna i zbog Obrovca koji je bio trgovačko središte u kojem su trgovali stanovnici Mletačke Republike i Turci. Tvrđava je branila i paške solane, bogatstvo oko kojeg su se sukobljavali mnogi. 

Od 19 stoljeća Fortica polako propada, stoga je početak sanacije dobra vijest. A što će se raditi rekao nam je gradonačelnik Paga, Željko Maržić„To su radovi sanacije koji se odnose na zemljane, pripremne radove i kratko doziđavanje kritičnog dijela zida. U konačnici, cijeli projekt bi trebao obuhvatiti sanaciju kompletne utvrde, međutim, za sad je krenula samo ova prva faza.“  O financiranju radova gradonačelnik Maržić kaže: „Prva faza oko 100 tisuća kuna, znači grad i Ministarstvo kulture, a u konačnosti, prema troškovniku bi trebali iznositi oko 900 tisuća kuna, međutim znat ćemo kad provedemo kompletan postupak. Znači nešto ispod milijun kuna je ukupna vrijednost radova“.

Iako je u ruševnom stanju, atraktivan položaj Fortice na dodiru Paga i kopna već sada privlači pozornost brojnih turista, kojima je to prvi doticaj sa ovim otokom neobične ljepote. Njenom sanacijom obogatit će se turistička ponuda Paga, zaključuje gradonačelnik Maržić. 

Komentari