Podsjećanje na svakodnevne obveze

Podsjećanje na svakodnevne obveze

Stupanjem na snagu novih ozbiljnijih mjera u nošenju sa novonastalom situacijom neki su se trgovački lanci dosjetili na koji način svoje kupce podsjetiti na to koje su njihove svakodnevne obveze. Takve obavijesti mogu biti i u obliku naljepnica

Komentari