Povoljno do kredita za podizanje kvalitete obiteljskog smještaja

Povoljno do kredita za podizanje kvalitete obiteljskog smještaja Povoljno do kredita za podizanje kvalitete obiteljskog smještaja

Kako bi Hrvatska bila turistički konkurentna potrebno je napraviti iskorak u kvaliteti smještaja. Upravo je to cilj programa kreditiranja obiteljskog smještaja „Welcome“ budući da se upravo 70 posto turističkih ležajeva u Zadarskoj županiji nalazi u domaćinstvima.

Istaknuto je to na konferenciji Ruralni turizam – mogućnosti financiranja u organizaciji Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije.  Županijski pročelnik Lovro Jurišić: 

U programu županije cijeli kreditni potencijal je 10 milijuna kuna, a sredstva se odobravaju isključivo za uređenje objekata, modernizaciju objekata, nabavu nove opreme i proširenje ponude pružanja usluge po pripadajućim brandovima oznake kvalitete Welcome, znači family, city, rural i bike. O konkretnim kreditima znači možete s bankom dogovoriti najniže 30 000 kuna,  a najviše 150 000 kuna. Kamatne stope koje smo dogovorili najveća je 4,5 posto . S obzirom da županija financira ili 4 ili 3 posto korisniku ostaje ili pola ili pola ili 1,5 posto o njegovom trošku.   

Lovro Jurišić, izjava

Komentari