Preporuka postupanja u ustanovama socijalne skrbi

Preporuka postupanja u ustanovama socijalne skrbi

Na web stranicama Zadarske županije objavljeno je i priopćenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o preporukama postupanja u ustanovama socijalne skrbi vezano za koronavirus .

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Zagreb, 27.02.2020., 14.30 h

Prva verzija

Preporuka postupanja u ustanovama socijalne skrbi

Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19):

Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog prometa.

Od 24. veljače, za osobe koje su unazad 14 dana boravile u Kini, Hong Kongu, Japanu, Iranu, Singapuru, Južnoj Koreji te doputovali u Hrvatsku iz talijanskih pokrajina Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Pijemont provodi se u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenih područja:

 • aktivni zdravstveni nadzor (javljanje zdravstvenog stanja teritorijalno nadležnom epidemiologu prema adresi stanovanja/boravka)
 • u samoizolaciji na temelju rješenja graničnog sanitarnog inspektora o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru radi praćenja pojave simptoma respiratorne bolesti.

Nadalje, oni koji su došli prije 24.2. iz navedenih pokrajina u Italiji a sveukupno unutar 14 dana, te su razvili respiratorne simptome odmah osigurati liječnička pomoć (izabrani liječnik, epidemiolog ili drugi liječnik u kontaktu s ustanovom).

- Definicija zahvaćenog područja: Kina, Hong Kong, talijanske pokrajine Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Pijemont, Japan, Iran, Singapur, Južna Koreja. 


 1. Aktivni zdravstveni nadzor nad osobama u skrbi (štićenik) koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji u anamnezi ne navode bliski kontakt s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI u ustanovi pri čemu ove osobe u skrbi mogu dijeliti sobu drugim osobama ali ne mogu napuštati sobi i koristi zajedničke prostorije.
 1. Aktivni zdravstveni nadzor nad osobama u skrbi (štićenik) bez znakova bolesti koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji su bili u bliskim kontaktima s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI u ustanovi ali pri tome trebaju živjeti sami odnosno ne dijeliti sobu s drugim osobama niti napuštati sobu te ne trebaju koristiti zajedničke prostorije. Dakle, u ustanovama je neophodno, kada god je moguće, organizirati da takav štićenik boravi sam u sobi te organizirati da takav štićenik jede u svojoj sobi a ne u zajedničkom prostoru s drugima, te da ne koristi zajedničke prostorije poput sanitarnih čvorova. Iznimno te jedino ako u ustanovi nikako nije moguće organizirati da štićenik živi/boravi sam u sobi, neophodan je boravak u ORGANIZIRANOJ KARANTENI.

 2. Štićenici koje dolazi iz zahvaćenih područja a imaju neki od respiratornih simptoma (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah) neophodno je tretirati kao zaražene osobe dok se zaraza ne isključi mikrobiološkom obradom, što znači da je neophodna hospitalizacija u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Do daljnjega je neophodno odgoditi sve organizirane odlaske štićenika u zahvaćena područja, kao i susrete s osobama koje dolaze iz zahvaćenih područja.

Putovanja i organiziranja druženja unutar Hrvatske za štićenike i nadalje su moguća, uz uvjet da u navedenom ne sudjeluju štićenici s respiratornim simptomima te uz poticanje boravka na otvorenom.

No situacija se brzo može mijenjati s obzirom na epidemiološku situaciju, te se ove preporuke mogu promijeniti, stoga molim pratite web stranice HZJZ-a (www.hzjz.hr) i Ministarstva zdravstva na kojima se svakodnevno  objavljuju ažurirani podaci  vezano uz coronavirus, kao i mjere prevencije:

https://zdravstvo.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

 

Opće mjere zaštite:

Neophodno je u ustanovama, u svakom obliku organiziranog smještaja i boravka štićenika, u svim prostorima gdje borave sami ili grupno, sanitarnim čvorovima te u prostorima gdje je organizirana prehrana, osigurati:

 • mogućnost pranja ruku sa sapunom i tekućom vodom te sušenje ruku jednokratnim ručnicima ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola,
 • nedolazak u ustanove svih osoba (djelatnika ustanove i osobe koje iz poslovnih razloga posjećuju ustanovu) koji imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj i kratak dah,
 • pružanje odgovarajuće liječničke pomoći svim štićenicima koji iskazuju znakove infekcije dišnih putova i drugih zaraznih bolesti uz zaštitu ostalih štićenika od širenja zaraze,
 • redovito a najmanje dva puta dnevno provjetravati prostorije,
 • poticanje boravka na otvorenom kada god to vremenski uvjeti dozvoljavaju.

Štićenike i djelatnike ustanova neophodno je podsjećati na pridržavanje preporuka općih mjera zaštite:

 • redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola
 • kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke
 • izbjegavajte bliski kontakt s osobama koji imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj i kratak dah

Nadalje, sukladno dopisu Ministarstva zdravstva (KLASA: 813-07/20-01/01, URBROJ: 534-01/15-20-05, 27.02.2020.) opravdana je zabrana posjeta u ustanovama u sustavu socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja djeci, mladima, starijim i nemoćnim osobama.

Komentari