Prevencija nasilja na internetu

Prevencija nasilja na internetu

Sanjin Strukic/PIXSELL

Zadarski Volonterski Centar započeo je s provedbom projekta "Edukacija - prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu" koji je na natječaju za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima, dobio financijsku podršku Ministarstva za obitelj i mlade.

Projekt  se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb, Gradom Zadrom i Zadarskom županijom s ciljem edukacije stručnih službi, nastavnika i  roditelja o načinima  zaštite djece na internetu. 

Istraživanje Hrabrog telefona i Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba pokazalo je da 99% djece ima pristup inernetu kod kuće, u školi ili preko mobitela, a njih 93% ima otvoren Facebook profil. Na temelju ovih istraživanja i zbog bojazni od negativnih utjecaja kojim Internet utječe na psihičko, mentalno ili fizičko zdravlje djece i mladih zadarski Volonterski centar odlučio je doprinijeti njihovoj zaštiti.

Ono što ne nekada događalo po hodnicima škola danas se preselilo u virtualnu sferu, tako da se cyberbulling događa u sobama djece, a da roditelji to ne znaju. Samo osvještavanje problematike i načini takovog nasilja, što se sve događa na društvenim mrežama i koje posljedice može imati za mlade osobe koje se tek izgrađuju kada je riječ o njihov mentalnom zdravlju, mislim da smo onda već puno napravili, da se počne više pričati o tome i ovoj problematici da više važnosti. Voditelj zadarskog Volonterskog centra Josip Vidov ističe kako je naglasak u provođenju projekta na osviještavanju problema i senzibilizaciji javnosti kada je riječ o prijavama cyberbullinga, kako od strane djece tako i odraslih. 

U projekt će biti uključeni učenici šest osnovnih škola s područja Grada Zadra i Zadarske županije, roditelji, nastavnici i stručne službe, a izradit će se i mrežna stranica na kojoj će se moći saznati više o opasnostima i nasilju na interentu, kako ga prepoznati, kome prijaviti i kako pomoći djeci da sigurno pretražuju Internet.

 

Komentari