Prijava dohotka za "paušalce" do 15. 1.

Prijava dohotka za "paušalce" do 15. 1.

Dusko Jaramaz/PIXSELL- ilistracija

Do 15. siječnja ove godine obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku u 2018. godini. Riječ je o fizičkim osobama koje ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti obrta koje nisu ostvarili primitak veći od 300 tisuća kuna.

Obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka krajem svake godine, a najkasnije do 15. siječnja 2019. dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku u prethodnoj (2018.) godini na Obrascu PO-SD.

Ta je obveza propisana Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, članak 7. stavak 4. (Narodne novine 1/2017).

Podsjećamo da obrtnik „paušalist“ ne vodi poslovne knjige, osim evidencije o prometu-Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.

Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD,  utvrditi će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju te će mu se, prema potrebi, izdati novo rješenje za buduća razdoblja, s razlikom za uplatu ili povrat poreza za prošlo porezno razdoblje.

Komentari