Prijave za poduzetnike uz nagrade do 500 000 kuna

Prijave za poduzetnike uz nagrade do 500 000 kuna

Otvoren je javni poziv za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata - PoC 8 - poručili su iz ustanove INOVAcija Zadarske županije.Cilj programa je potpora inovacijama u ranoj fazi istraživanja i tako vidjelo ima li proizvod potencijala za daljne ulaganje i rast.

 

Treća po redu inicijativa obraća se malim i srednjim poduzetnicima koji imaju ideju, viziju ali nemaju tehničku i materijalnu potporu kako bi projekt krenuo. Uz to nemaju uvid što se konkretno traži na tržištu i je li i koliko je njihova zamisao ostvariva, kaže Jelena Grancarić Milin stručna suradnica na provedbi projekta te dodaje kako je preduvjet prijave tehnička izvedivost proizvoda, usluge ili poslovnog procesa te izrada prototipa istog:

" Program je provjera je li projekt funkcionira te kao takav mora imati određeni tehnološki rizik može ili ne može proći a onda tek nakon što prođe ovaj test ulazi u drugu proizvodnu fazu ".


Ovim pozivom prijavitelji imaju priliku sufinancirati svoje pred-komercijalne aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa iznosima od 100.000 do 500.000 kn uz jačinu programske potpore od 60 do70%. Prošle godine natječaj je prošlo tri projekta  a najčešće su prijave iz prerađivačkog sektora, potom metalurgije,robotike informatike i strojarstva no ne treba se ograničiti, zaključuje voditeljica, natječaj je otvoren za sva zanimanja sa potencijalima za razvoj.

Komentari