Projekt VR LABoratorij uspješno pokrenuo mlade

Projekt VR LABoratorij uspješno pokrenuo mlade Projekt VR LABoratorij uspješno pokrenuo mlade

Grad Zadar, Prirodoslovno-grafička škola te Udruge Cinaz i Porat organizirali su završnu konferenciju projekta "VR LABoratorij za mlade“. U Kneževoj palači održana je javna tribina „Pokreni se!“, kojoj je cilj ojačati sudjelovanje mladih u društvenim zbivanjima.

Mlade se želi potaknuti i na aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija za mlade, prije svega na lokalnoj i regionalnoj, a potom i nacionalnoj i europskoj razini. 

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, održano je nekoliko radionica i edukacija a ciljane skupine bila su djeca i mladi u dobi od 15 do 29 godina. Projekt je išao u dva smjera, kazala je suradnica na projektu, Ivana Gospić Čolak: S jedne strane jačala su se njihova znanja, što se tiče poduzetništva i novih tehnologija, a s druge strane poticalo ih se na aktivno sudjelovanje u donošenje odluka na lokalnoj razini ali i upoznavalo s procesom donošenja odluka na nacionalnoj razini.

Mladima je najzanimljiviji dio projekta bio razvoj VR tehnologija, gdje su imali mogućnost specijalizirati se, naučiti nešto novo dobiti nova saznanja, kako bi bili konkurentni na tržištu rada, kazao nam je Šime Erlić, pročelnik gradskog Odjela za EU fondove: Vjerujem da smo kroz ovaj projekt uspjeli barem malo doprinjeti tome da su mladi afirmiraniji, posebice učenici, da imaju određene programe koji ih zanimaju i da tako stječu samopouzdanje za sudjelovanje, sutra, na tržištu rada.

Kroz edukacije i radionice prošlo je više od 120 mladih osoba koje su osim stečenih konkretnih vještina kao što je primjerice izrada VR sadržaja, naučili i kako pokrenuti start-up kampanju, te kako se uključiti u donošenje odluka koje se tiču upravo njih samih.

Komentari