Puntamika, Diklo, Punta Bajlo, Ričine... radovi na zadarskoj odvodnji idu dalje

Puntamika, Diklo, Punta Bajlo, Ričine... radovi na zadarskoj odvodnji idu dalje

Filip Brala/PIXSELL

13-og siječnja otvaraju se ponude za zadnju, treću fazu kolektora visoke zone kojom će kolektor biti dovršen, najavio nam je direktor zadarske Odvodnje, Grgo Peronja. U pripremi su još projekti crpnih postaja - Park i Maestral s područjem oko njih, također Centar 1 i 2 na Poluotoku koji su vezani uz Gaženicu, izmještanje trajekata, to su projekti koji idu u skorije vrijeme.

Koji su još projekti i radovi u planu kaže: 

"Također nastavak gradnje na predjelima Puntamike i Dikla, što smo prekinuli prije ljeta, Hrvatske vode imaju namjeru to financirati. Dovršenje Punta Bajlo, onog dijela Arbanasa, dovršenje Ričine to je preostali posao, za sve povezati, jednaka priča vrijedi za Smiljevac, dakle u pripremi su projekti za Smiljevac, Bili brig između dvije pumpe,  kompletno uređenje dijela Crvene kuće. U pripremi je Bokanjac i novo naselje Bokanjac, projekti se rade na nivou gradske dozvole, sve bi se trebalo ishoditit do ljeta, isto tako projekt Belafuža, onaj dio oko groblja, sredina Dikla je također u fazi ishođenja dozvola, crna stanica Dražnice to se tako zove" - rekao je G.Peronja.

Komentari