Radionica muzikoterapije

Radionica muzikoterapije

Na radionici će se predstaviti muzička terapija kao alternativna znanosi koja pomaže u liječenju raznih bolesti.

Biti će popraćena glazbenim primjerima gdje će polaznici i sami moći uvidjeti kako određena glazba i određeni zvukovi utječu na njih. Polaznici će naučiti kako pomoću glazbe mogu obnoviti, održavati i poboljšavati svoje fizičko i psihičko zdravlje.

Jednodnevna besplatna radionica će se održati u srijedu 8.travnja s početkom u 17:00 sati u prostoriji udruge CINAZ, Trg Petra Zoranića 1 (Providurova palača).

Komentari