Radionica za prijave na javne potrebe u kulturi/tehničkoj kulturi Zadra.

Radionica za prijave na javne potrebe u kulturi/tehničkoj kulturi Zadra.

Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, na svojoj internet stranici, objavio je Poziv na radionicu Kako izvršiti e-prijavu na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi/tehničkoj kulturi Grada Zadra.

Radionica će se održati u 11 sati, u Velikoj vijećnici Grada Zadra.

Organizator je Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, a radionica je namjenjena za potencijalne prijavitelje na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi/tehničkoj kulturi Grada Zadra.

Na području grada Zadra registrirano je 137 udruga, stoga, Grad Zadar, zainteresiranim udrugama, ustanovama, umjetničkim i drugim organizacijama, kao  potencijalnim prijaviteljima, želi pružiti podršku u vidu osposobljavanja za prijavu na javni poziv, koji je u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i šport.

Također, praćenje provedbe programa/projekata koji budu odobreni, vršit će se putem tog istog sustava. 

Od sljedećeg javnog poziva, prijavu na isti, moguće je izvršiti samo u elektronskom obliku (tzv. e-prijava) u sustavu www.financijskepodrske.hr.

Komentari