Raspisan natječaj za novu fazu izgradnje trajektne luke Tkon

Raspisan natječaj za novu fazu izgradnje trajektne luke Tkon

Županijska lučka uprava raspisala je natječaj za izgradnju trajektne luke Tkon na Pašmanu. Projekt izgradnje podfaza II počeo je u lipnju 2015. godine i do sad je završena projektom planirana izgradnja dvije ukrcajno-iskrcajne trake, ukrcajnog čekališta i gata dužine 54 metra.

Planiranim novim zahvatom na izgradnji luke Tkon koji je predmet raspisanog natječaja, predviđa izgradnju novog trajektnog pristaništa, uređenje površina koje su u funkciji ukrcaja i iskrcaja vozila, kao i površina obostrano uz pristup trajektnom pristaništu.  Uz plato trajektnog pristaništa obostrano bi se mjesna luka proširila, a u korijenu platoa, na mjestu gdje je zahvat uži, izgradio bi se podmorski propust za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija. Predviđena vrijednost radova bez PDV-a je 23 milijuna kuna.

Komentari