Seminar za voditelje folklornih skupina

Seminar za voditelje folklornih skupina

Hrvatski sabor kulture pod pokroviteljstvom Zadarske županije organizator je seminara za voditelje folklornih skupina koji se ovoga vikenda održava u Muzeju grada Zadra.

Narodnu baštinu Ravnih kotara i Bukovice kroz tradicijsko odijevanje, glazbovanje i ples, sudionicima seminara približit će prof. Vidoslav Bagur i dr. Jasenka Lulić Štorić.

           "Imam mušku i žensku nošnju sve na konkretnom muzejskom i ilustrativnom materijalu jer je cilj da ljudi vide zapravo kako izgleda ta nošnja , kako izgledaju sačuvani primjerci koji su u muzeju. Uputit ću na sve probleme koji se javljaju kod obnove nošnje posebno u ovom dinarskom području dakle Bukovici i Ravnim kotarima jer tu ima dosta veza, tu bi trebalo i neke vještine izrade rukotvorina obnoviti itd. Tako da mislim da će ljudima biti zanimljivo jer imamo zaista jako lijepih primjera različitog materijala s ovoga područja" – kazala je Jasenka Lulić Štorić, viša kustosica Narodnog muzeja Zadar

Prof. Vidoslav Bagur, suradnik zagrebačke Međunarodne smotre folklora i predavač na Školi hrvatskog folklora, tome je dodao:

           "Ja sam shvatio da je zapravo svrha ljude koji rade u svojim društvima poučiti o tome kako raditi sa skupinama. Voditelji trebaju biti dobri diplomati i pedagozi , bez starih ne možemo naučiti mlade prave stvari , a bez mladih nema prelaska naprijed u budućnost"– kazao je prof. Bagur.

 

Program seminara:

SUBOTA,16.3.2013.                                                                                                

10,00 - 11,15   Narodna baština Ravnih Kotara i Bukovice u vremenu i prostoru (V. Bagur)       

11,30 - 12,45   Tradicijsko glazbovanje Ravnih Kotara i Bukovice

12,50 -  14,00   O pjesmama i pjevanju Ravnih Kotara i Bukovice

14,00 - 15.30    PAUZA (ručak)

15,30 - 17,00    Narodni plesovi (odraslih)   (V. Bagur)

17,15 - 18,30     Narodni plesovi (odraslih)   (V. Bagur)

18,45 - 20,00     Predstavljanje folklora na sceni (V. Bagur) - snimke nastupa izabranih skupina

 

NEDJELJA,17.3.2013.                                                                                                          

9,00 - 11,20      Tradicijsko odijevanje   (dr.sc. Jasenka Lulić Štorić)

11,30 - 13,00     Narodni plesovi (odraslih)   (ponavljanje)

13,15                podjela priznanja sudionicima

 

 

 

 

Komentari