Simbol Arbanasa na razglednicama i fotografijama

Simbol Arbanasa na razglednicama i fotografijama

Povodom 295. Obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar te blagdana Gospe Loretske (10. svibnja), Gradska knjižnica Zadar organizira izložbu starih razglednica i novih fotografija Fontane. Otvara se 3. svibnja.

od 3. do 21. svibnja 2021., Ogranak „Aleksandar Stipčević“ – Arbanasi, Na izvoru Fontane. Carski zdenac u Zadru, popularno zvan Fontana najpoznatiji je simbol Arbanasa. Iz tog razloga, a povodom 295. Obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar te blagdana Gospe Loretske (10. svibnja), organizira se izložba starih razglednica i novih fotografija Fontane. Izložbu prati i prigodna brošura u kojoj je autor Bernard Kotlar na jednom mjestu sakupio sve što je do sada napisano o Fontani; počevši od Petra Zoranića koji još u 16.stoljeću priča legendu kako su Fontanu sagradile vile, preko znanstvenih osvrta Tullia Erbera, Iva Petriciolia i Aleksandra Stipčevića do Ivice Matešića Jeremije koji govori o tome što Fontana znači Arbanasima. Izložbom fotografija i brošurom na jednom je mjestu detaljno predstavljena Fontana.

org. Gradska knjižnica Zadar, Ogranak "Aleksandar Stipčević" – Arbanasi, autor Bernard Kotlar

Komentari