Skupština europskih regija u Zadru

Skupština europskih regija u Zadru

Danas u Zadru počinje dvodnevni susret Uprave Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions-AER). Sastanci će se održavati na Sveučilištu u Zadru, a u Kazalištu lutaka Zadar bit će predstavljen Akademski centar za osposobljavanje.

Skupština europskih regija (Assembly of EuropeanRegions - AER) je neovisna politička organizacija za promicanje sudjelovanja regija u donošenju politika na europskoj razini te međuregionalnu suradnju između regija u Europi. Njezina se zadaća sastoji u zastupanju interesa regija kroz promicanje regionalizacije te institucionalizacije sudjelovanja regija u europskoj politici, kao i promicanju razmjene iskustava i transfer tzv. know-how. Osnovana je 1985. godine. Zagovornica je  interesa svojih članica na europskoj i međunarodnoj razini, a sjedište joj je u francuskome Strasbourgu. Okuplja 250 regija iz 30 europskih država i 14 europskih međuregionalnih organizacija.

17 hrvatskih županija i Grad Zagreb su članice ove međunarodne organizacije, a Zadarska županija je postala članicom Skupštine europskih regija u studenom 2011. godine.

Komentari