Svečano potpisivanje ugovora o gradnji Centra za kreativne industrije

Svečano potpisivanje ugovora o gradnji Centra za kreativne industrije

foto: INOVACija

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija održat će u ponedjeljak, 26. kolovoza 2019. godine, u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije, početnu konferenciju projekta „Centar za kreativne industrije“ i potpisati ugovor za izgradnju centra.

Cilj projekta je izgradnja i opremanje specijaliziranog poduzetničkog inkubatora za kreativnu industriju s težištem na IT i audiovizualnu industriju. Realizacijom projekta doprinijet će se jačanju konkurentnosti navedenog sektora gospodarstva i povećanju zaposlenosti u Zadarskoj županiji.

Nositelj projekta „Centar za kreativne industrije“ je Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, partner na projektu je Zadarska županija, dok su suradnici Sveučilište u Zadru, Prirodoslovno grafička škola, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar, Obrtnička komora Zadarske županije, Hrvatski audiovizualni centar HAVC.

Projekt „Centar za kreativne industrije“ odabran je za sufinanciranje u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj i Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Provedba projekt je započela 3. rujna 2018. godine i traje do 3. rujna 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 24.4 milijuna kuna, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj prijavitelju bespovratno odobreno 19.9 milijuna kuna.

Komentari