Svjetska organizacija pohvalila PP Telašćicu

Svjetska organizacija pohvalila PP Telašćicu

Ilustracija: wwfadria.org

Novi izvještaj Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF) pokazuje da skoro sve mediteranske zemlje nisu uspjele izvršiti svoje globalno obećanje i učinkovito zaštititi 10% obalnih i morskih područja te zaustaviti neprekidan pad bioraznolikosti u regiji. PP Telašćica je pozitivan izuzetak.

Danas je samo 1,27% Sredozemnog mora djelotvorno zaštićeno, od čega se glavnina odnosi na njegov sjeverni dio. WWF poziva vlade koje će se od 2. do 5. prosinca sastati u Napulju da razmotre znatno povećanje ulaganja u zaštitu i obnovu jedinstvenih morskih područja koja su pod stalnom prijetnjom prekomjernog iskorištavanja i klimatskih promjena - izvijestili su iz hrvatskog ureda WWF-a. Premda se ukupna površina zaštićenih morskih područja u Hrvatskoj povećala za 9%, čime je dosegnuta ukupna površina teritorijalno zaštićenog mora na 15,7%, većina zaštićenih morskih područja i dalje je zaštićena samo na papiru, a to se mora hitno promijeniti, rekao je Patrik Krstinić iz morskog programa u WWF Adriji. 

Kako ne bi bilo sve tako crno, naša iskustva s terena pokazuju i napredak, naročito u odnosima između upravljača zaštićenih područja i lokalne zajednice, a najveći napredak uočljiv je u PP Telašćica. Suradnja s priobalnim zajednicama kao aktivnim nositeljima promjena presudna je za ostvarenje Globalne strategije za zaštitu bioraznolikosti, dodaje Krstinić. 

Ovo za naš program komentira ravnateljica Parka prirode Telašćica Nikolina Baković ističući kako su s lokalnim ribarima u sklopu projekta Uspostava modela zajedničkog upravljanja malim gospodarskim ribarstvom u Sredozemlju postigli dogovor: Cilj nam je postići da se smanji ribolovni napor u Parku prirode Telašćica i da se očuva riblji fond. Uspjeli smo s lokalnim ribarima postići dogovor, čak smo i oformili savjetodavno vijeće za ribarstvo u parku čiji članovi su profesionalni ribari s otoka. Zajedno pokušavamo riješiti stvarne probleme na terenu, a to je da oni sudjeluju u monitoringu ribljeg fonda, da nam dojavljuju ako uoče sumnjive ilegalne aktivnosti, a isto tako s njima radimo na kreiranju pozakonskih akata vezano za ribolov u zaštićenom području - pojašnjava ravnateljica Baković ugodno iznenađena pohvalom Svjetske organizacije.

Uprava parka tijesno surađuje s lokalnom zajednicom, dodaje Baković: ...jer ako ljude ne uputimo i ne razgovaramo s njima o globalnom trendu smanjivanja bioraznolikosti, oni naše mjere doživljavaju kao nametnuta ograničenja,tuže se da im ne damo da rade, zato otočanima objašnjavano da je to dugoročno na njihovu dobrobit. 

Nikolina Baković za Radio Zadar

Komentari