Tkon - selektivno odvajanje otpada

Tkon - selektivno odvajanje otpada

Dino Stanin/PIXSELL

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Javna komunalna ustanova „Prvenj“ započinje sa selektiranim odvajanjem, odvozom i zbrinjavanjem otpada na području Općine Tkon.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadnom, obaveza je Općine i svakog pojedinca selektivno odvajanje otpada.
U prvoj fazi selektiranog odvajanja otpada započinje se sa odvajanjem, odvozom i zbrinjavanjem otpadnog papira.
Općina Tkon je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavila plave kante i kontejnere za građanstvo i pravne osobe i mini kontejnere za selektivno odvajanje otpada za Područnu školu i Dječji vrtić „Ćok“ na području Općine Tkon.
Papir i karton čine više od 20 % kućnog otpada. moguće ga je više puta reciklirati, čime se štedi voda, energija i drvna sirovina.
Za proizvodnju 1 tone papira srednje kvalitete mora se posjeći dva stabla i potrošiti 240 000 l vode i 4700 kwh električne energije. istu količinu papira može se proizvesti od starog papira uz utrošak 180 l vode i 2750 kwh električne energije.

UPUTE ZA ODVAJANJE I ODLAGANJE OTPADNOG PAPIRA:

U PLAVU KANTU I KONTEJNER ZA PAPIR ODLAŽITE:
- NOVINE I ČASOPISE,
- PROSPEKTE I KATALOGE,
- FOTOKOPIRNI PAPIR,
- KNJIGE I SLIKOVNICE,
- BILJEŽNICE, PISMA
- PAPIRNATE VREĆICE,
- SVE VRSTE KARTONA ( BEZ LJEPLJIVE TRAKE, PLASTIKE I STIROPORA)

U PLAVU KANTU I KONTEJNER ZA PAPIR NE ODLAŽITE:
- ZAULJENI I PRLJAVI PAPIR,
- INDIGO PAPIR, FOTOGRAFIJE I FOTO PAPIR,
- ISKORIŠTENE PAPIRNATE MARAMICE,
- VIŠESLOJNU AMBALAŽU (TETRAPAK ZA MLIJEKO I SOKOVE)
- LJEPLJIVE TRAKE,
- PLASTIFICIRANI I METALIZIRANI PAPIR,
- PAPIRNATE VREĆICE IZ USISIVAČA
- TAPETE, PELENE I STANIOL

Javna komunalna ustanova „Prvenj“ će prikupljati i odvoziti otpadni papir na području Općine Tkon prema rasporedu i to svakog trećeg četvrtka u mjesecu.
Odvoz i prikupljanje otpadnog papira neće se dodatno naplaćivati.
Molimo građane da u tom vremenu odlože svoje plave kante za papir ispred svojih kuća, prikupljanje i odvoz započinje od 7,00 sati.

Ovim putem obaviještavamo i sve građane na području Općine Tkon da će se u razdoblju od 25.04.2014. – petak do 30.04.2014.- srijeda (osim subote i nedjelje) dijeliti plave kante i to na prostoru školskog igrališta Područne škole u Tkonu u vremenu od 09:00 – 11:00 sati, te pozivamo građane da dođu preuzeti plave kante za otpadni papir.

Za Područnu školu Tkon i Dječji vrtić „Ćok“ su osigurane mini kante za selektivno odvajanje otpada. 

Svečano uručenje kanti za Područnu školu Tkon  i Dječji vrtić „Ćok“ biti će 25.04.2014. - petak u 10:00 sati na školskom igralištu u Tkonu. Predstavnik Općine Tkon i ravnatelj JKU „Prvenj“ će predati kante za selektivno odvajanje otpada Dječjem vrtiću „Ćok“ i  Područnoj  školi u Tkonu.

Ravnatelj JKU „Prvenj“ će informirati mještane, djecu Područne škole Tkon i Dječjeg vrtića „Ćok“ o načinu selektivnog odvajanja otpada i odlaganja otpadnog papira u plave kante, 25.04.2014. – petak s početkom od 10:30 sati na školskom igralištu Područne škole u Tkonu.

OPĆINA TKON I JKU „PRVENJ“

Komentari