U COIN-u o strateškom upravljanju u poplavama

U COIN-u o strateškom upravljanju u poplavama

Foto/Toni Pajkin

Zagreb je u tjedan dana doživio dvije ljetne poplave, zbog čega se u našem glavnom gradu postavljaju pitanja o odgovornosti i posebno kako spriječiti poplave i hitno intervenirati u takvom trenutku. Upravo o tome se danas govori u Zadru ou okviru projekta Strateški razvoj upravljanja poplavama.

Smanjivanje šteta nastalih od poplava kroz prevenciju i izradu modela  predviđanja te osposobljavanje hitnih službi kako u što kraćem vremenu  odgovoriti na te slučajeve tema je početne konferencije projekta Strateški razvoj upravljanja poplavama (STRAEM - Strategic development of flood management) koja će se održati u  u 10 sati, u prostorijama COIN-a, na Putu Murvice u Zadru. Namijenjena je članovima stožera za zaštitu i spašavanje te pripadnicima hitnih službi. Projekt je vrijedan 9,4 milijuna eura 

Komentari