U MAS-u izložba Od palače do (virtualnog) muzeja

U MAS-u izložba Od palače do (virtualnog) muzeja

Muzej antičkog stakla u Zadru pridružio se obilježavanju Međunarodnog dana muzeja virtualnom izložbom "Od palače do (virtualnog) muzeja" koja će se moći pogledati putem linka na njihovim mrežnim stranicama. Ulaz u muzej danas je besplatan a posjetitelji imaju i 20% popusta na suvenire i publikacije.

S obzirom da se ove godine Međunarodni dan muzeja obilježava u specifičnim okolnostima pandemije COVID 19 virusa, shodno mogućnostima Muzej antičkog stakla u Zadru u sklopu manifestacije na svojim web stranicama predstavlja izložbeni projekt Od palače do (virtualnog) muzeja.

Projekt se temelji na rekonceptualizaciji izložbene djelatnosti Muzeja u cjelini i svojevrsni je uvodnik u novu dimenziju stručne prezentacije muzejske građe i specifičnih tema vezanih uz staklarstvo. Naime, u vrijeme prilagodbe novim virtualnim uvjetima rada, koji mnogima pa tako i MAS-u zbog svoje vokacije do sada nisu bili primarni medij komuniciranja, započeli su s projektima online i virtualnih izložbi prateći širok spektar novih multimedijalnih mogućnosti, a sve to u cilju popularizacije muzejskih sadržaja i njihove prilagodbe široj publici.

Takvom prezentacijom muzejske izložbene djelatnosti obuhvaćene su vlastite tradicionalne izložbe koje se prenose u digitalne forme, ali i novi ciljano osmišljeni virtualni sadržaji.

Izložba Od palače do muzeja priča je o palači Cosmacendi, smještenoj na tzv. bastionu Moro, čijom su prilagodbom potrebama suvremenog Muzeja otvorena vrata bogatoj povijesnoj priči istinskog življenja palače, punoj zanimljivih sudbina, kao i brojnim drugim, stoljećima i tisućljećima starim pričama sačuvanim u ondje čuvanom staklu. Nadogradnja postojeće izložbe, obuhvaćena naslovom „Od palače do (virtualnog) muzeja“, obogaćena je novim tematski srodnim cjelinama uz poseban osvrt na koncept virtualnih izložbi.

 

 

  

Komentari