U što Grad Zadar ulaže iduće godine?

U što Grad Zadar ulaže iduće godine?

Proračun grada Zadra u idućoj godini iznosi 436 milijuna kuna, te je za 10 posto veći od ovogodišnjeg. Porast prihoda planiran je u prvom redu zbog novih europskih projekata .

19 milijuna kuna predviđeno je za projekt Zadar baštini, a od ostalih projekata koji će se realizirati europskim novcem pročelnik  za EU fondove Šime Erlić ističe: 

Znači onoga dijela posebno koji se tiče smart cityja koji priprema Grad Zadar u suradnji s inovativnim Zadrom. Zatim projekt poduzetničkog inkubatora, koji je također ocijenjen kao strateški projekt. I projekt brownfield investicije, on bi trebao ići među prvim pozivima, znači strateški projekt  Centra za mlade. 

26 milijuna kuna utrošit će se za infrastrukturu:

Krećemo sa radovima na Centru Mocire u iznosu od 12 milijuna kuna, počet ćemo radove na OŠ Novi Bokanjac u drugoj polovici godine za što smo predvidjeli iznos od 2 milijuna kuna, te energetsku obnovu škole Smiljevac putem eu sredstava. Ukupno je projekt 5,1 milijun kuna, od čega je milijun i 900 000 kuna iz eu sredstava. 

najavljuje pročelnik Upravnog odjela za financije, Ivan Mijolović. Novitet je i financiranje mjesnih odbora. Svaki mjesni odbor naime dobit će 5 000 kuna naknade: 

To je neki pilot projekt za koji očekujemo da ćemo imati pozitivan odjek i dobre rezultate, pa u idućim godinama možemo taj iznos korigirati i na neku veću razinu.

Dodatno će novac dobiti mjesni odbor Dračevac , 50 000 kuna, mjesni odbor Novi Bokanjac 900 000 kuna i Crno 400 000 kuna. Grad će iduće godine nastaviti  sufinanciranje projekta Škola puna mogućnosti, po  milijun kuna izdvojit će  za udžbenike i prehranu učenika u osnovnim školama te za produženi boravak djece  milijun i 900 000 kuna.  U idućoj godini povećat će se i iznos nagrada Grada Zadra  za milijun kuna. 

prilog Božidara Kolege

Komentari