U Zadru uspješno održan 4. međunarodni kongres nutricionista

U Zadru uspješno održan 4. međunarodni kongres nutricionista U Zadru uspješno održan 4. međunarodni kongres nutricionista

Svečanim otvorenjem Kongresa nutricionista istaknut je glavni cilj manifestacije; podizanje ugleda nutricionističke struke i naglašena je snaga multidisciplinarnosti kroz okupljanje nutricionista i ostalih stručnjaka koji se u svom radu susreću s problematikom prehrane.

Kongres je otvoren prikazom aktualnog statusa nutricionista kao struke u Hrvatskoj i najnovijim informacijama o osnutku Komore prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista. Naime, potaknuti spoznajom o nastalim preprekama pri zapošljavanju prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista ukazala se potreba za reguliranjem spomenutih djelatnosti osnivanjem Komore i uspostavom sustava ovlašćivanja stručnjaka navedenog obrazovnog profila čime bi se omogućila konkurentnost na tržištu rada. 

Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo važnost ove problematike te je napravilo prvi korak kroz Zakon o poljoprivredi kojim je dana ovlast za osnivanje Komore prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista posebnim zakonom čija je izrada u tijeku. 

Vrijednost Kongresa prepoznata je i od strane Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Hrvatskog epidemiološkog društva, Grada Zagreba, Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Zavoda za javno zdravstvo Virovitičko - podravske županije, Hrvatske liječničke komore i Hrvatske ljekarničke komore, te je sudjelovanje posjetitelja Kongresa adekvatno bodovano.

Službeni program Kongresa nutricionista nastavio se nizom tematskih predavanja i multidisciplinarnih radionica i gdje su stručnjaci iznijeli prikazivanjem širokog spektra djelovanja nutricionističke struke iznijeli najnovija znanstvena saznanja i aktualnosti povezane s nutricionizmom kao znanosti, nutricionizmom kao dijelom procesa liječenja, ali i dijelom životnog užitka i održivog razvoja. 

U panel raspravi Kongresa raspravljalo se o učinkovitosti alternativnih metoda liječenja bolesti u odnosu na konvencionalni pristup i o načinima postizanja komplementarnog pristupa kroz sustavnije uključivanje nutritivne podrške u protokole liječenja.

Komentari