Udruga invalida nakon ostavke Joze Kasipovića bira novog predsjednika

Udruga invalida nakon ostavke Joze Kasipovića bira novog predsjednika

Udruga tjelesnih invalida za danas je najavila svoju redovnu godišnju skupštinu. Uz izvješća o radu za razdoblje od travnja 2018. do travnja ove godine i završnom računu Udruge za 2018.g., danas će nakon ostavke dosadašnjeg predsjednika biti izabran novi predsjednik.

Također i dva nova člana predsjedništva i članovi Nadzornog odbora.

Skupština će se održati u srijeda 24. travnja 2019. g. u prostorijama Jedriličarskog kluba «USKOK» Obala kneza Trpimira 55 Zadar. Eventualni nedolazak na Skupštinu molimo opravdati.

Početak u 10,30 sati

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Uvodna riječ i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- Verifikacijska komisija, (tri člana)

- Zapisničar i dva ovjerovitelja Zapisnika,

3. Izvješće verifikacijske komisije-utvrđivanje broja nazočnih,

  1. Izvješće dopredsjednika o radu za razdoblje (travanj 2018. / travanj 2019.g.),

5. Izvješće o Završnom računu Udruge za 2018.g.,

6. Izvješće Nadzornog odbora za 2018.g.,

7. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje,

8. Ostavka predsjednika Joze Kasipovića i njegovo razrješenje

9. Izbor predsjednika/ce,

10. Donošenje odluke o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje i imenovanje nove

osobe ovlaštene za zastupanje udruge,

11. Zamjena dva člana predsjedništva (zbog bolesti) i članova Nadzornog odbora

12. Prijedlog programa rada za 2019. g. sa financijskim planom,

13. Razno - zaključivanje rada Redovne i Izborne Skupštine

Komentari