Unatoč nedostatku liječnika zadarsko područje pokriveno. Do kada?

Unatoč nedostatku liječnika zadarsko područje pokriveno. Do kada?

Marijan Susenj/PIXSELL

Na području Zadarske županije javna zdravstvena mreža je trenutačno dobro popunjena, no uočava se problem s pedijatrijskom službom, a i na otocima bi nam se vrlo lako mogao dogoditi slučaj kao i na Mljetu.

Hrvatskoj nedostaje 2 i pol tisuće liječnika specijalista, najviše ginekologa, pedijatara i liječnika medicine rada. Česta je praksa da u nedostatku mlađih, ambulante održavaju umirovljeni liječnici. Najteže je stanje u Slavoniji.

Na području Zadarske županije javna zdravstvena mreža trenutačno je dobro popunjena, no uočava se problem s pedijatrijskom službom, a i na otocima bi nam se vrlo lako mogao dogoditi slučaj kao i na Mljetu.

 Javna zdravstvena mreža trenutačno je popunjena preko 90 posto, kažu nam u županijskom upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, no što se pedijatara tiče, stanje bi mogli nazvati nategnutim. Naime dok je primarna medicina dobro popunjena pa su za područje grada , pored postojećih 8 u novoj mreži odobrena još dva pedijatra, problem je kod bolničke zdravstvene zaštite djece. Priznaje nam to i pročelnik Andrija Marcelić :

    Problem je kod bolničke zdravstvene zaštite gdje Odjel pedijatrije trpi velike poteškoće kod hitnoga prijema i mogući je problem u dežurnoj pedijatrijskoj ambulanti vikendom gdje sad rade mahom umirovljeni predijatri -tu smo malo deficitarni.

Što učiniti za popraviti stanje, pitamo pročelnika. 

   Dom zdravlja sad je raspisao specijalizaciju pa će se taj broj povećavati u skladu s mogućnostima naših ustanova i našeg sustava u županiji.

  Isto tako, iako je na otocima liječnička mreža dobro popunjena, lako bi se mogao dogoditi slučaj kao i na Mljetu gdje liječnica pred mirovinom ne može naći zamjenu:

    Starosna struktura liječnika na otocima je 50 godina, mreža je sada potpuno popunjena, čak i na otocima koji pripadaju gradu, ali moguće je u slučaju da neki doktor ode u mirovinu ili da prestane raditi na tom mjestu, moguće je da bude poteškoća s popunjavanjem tog mjesta u mreži, ističe županijski pročelnik za zdravstvo.

  I u obiteljskoj medicini nedostaje specijalista pa je teško naći zamjenu za doktora na specijalizaciji. Područje s najmanje edostataka trenutačno je zdravstvena zaštita žena, od 13 mjesta u ginekološkim ordinacijama Zadarske županije samo dva nisu popunjena, što u odnosu na ostale županije smatramo zadovoljavajućim, stav je pročelnika Marcelića.

 

 

Komentari