Visina paušala u Gradu Zadru od 150 do 300 kuna

Visina paušala u Gradu Zadru od 150 do 300 kuna

Grad Zadar na svojim je internetskim stranicama objavio prijedlog odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Zadra. Visina paušala kreće se od 150 kuna po krevetu za Ravu, Crno i Babindub do 300 kuna za Grad Zadar, Petrčane i Silbu.

Prijedlog odluke o visin paušala je objavljen zbog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za očitovanje zainteresiranih je 22. siječnja. 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

mate.pincic@grad-zadar.hr

 

Opširnije.

Komentari