Volonterska ruka za doprinos promociji volonterstva

Volonterska ruka za doprinos promociji volonterstva

Volonterski centar Zadar i ove godine objavljuje natječaj za dodjelu nagrada istaknutim volonterima i organizatorima volontiranja na području Zadarske županije. Nagrada „Volonterska ruka“ dodjeljuje se za doprinos razvoju i promociji volonterstva, povodom Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca.

Volonterski centar se ovim putem želi upoznati s radom volontera/ki i organizacija koje organiziraju volontiranje na području naše županije, ali ujedno i potaknuti razvoj novih volonterskih akcija i programa. Vrednovanjem doprinosa pojedinca i organizacija doprinosi se afirmaciji volonterstva.

Na natječaj za dodjelu nagrade „Volonterska ruka“ mogu se prijaviti organizatori volontiranja odnosno udruge, zaklade i fondacije, ustanove i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba). Prijaviti se dakle mogu neprofitne organizacije - organizatori volontiranja s područja Grada Zadra i Zadarske županije.

Organizacije u priloženom obrascu mogu prijaviti same sebe ili druge organizacije za koje smatraju da su zaslužile nagradu za razvoj i promociju volonterstva na području Zadra i Zadarske županije.  Prijaviti se mogu dakle:

  • organizacije koje u svoj rad uključuju volontere/ke
  • organizacije koje organiziraju volonterske akcije, humanitarne akcije, djeluju na području razvoja solidarnosti i humanosti te razvoju civilnog društva
  • organizacije koje zadovoljavaju potrebe različitih potrebitih korisnika/ica
  • organizacije koje djeluju na području razvoja zajednice i aktivnosti za zajednicu.

Nakon primitka svih nominacija Partnersko vijeće pri Volonterskom centru izabrat će organizaciju čije je djelovanje najviše doprinijelo razvoju volonterstva i uključivanju volontera/ki u dosadašnjem radu te volontere/ke koji/e su se posebno istaknuli u radu organizacije.

Upute za prijavitelje te obrasci za prijavu mogu se pronaći na poveznici te ih ispunjene trebaju poslati na e-mail adresu: info@vczd.org,  najkasnije do 30.11.2020. godine.

.

 

 

 

 

 

 

Komentari