Za kulturne manifestacije 5 milijuna kuna

Za kulturne manifestacije 5 milijuna kuna

U ovoj godini za kulturne manifestacije Grad Zadar izdvojit će nešto preko 5 milijuna kuna. Između ostalog sa 650 000 kuna Grad će sufinancirati 59. Glazbene večeri u Sv. Donatu, te sa 120 000 kuna 23. Međunarodni kazališni festival Zadar snova 2019.

Komentari