Zadar dobiva Muzej maritimne kulture

Zadar dobiva Muzej maritimne kulture Zadar dobiva Muzej maritimne kulture

Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Velimir Neidhardt, rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican, gradonačelnik grada Zadra Branko Dukić i župan Zadarske županije Božidar Longin potpisat će danas Pismo namjere o osnivanju HRVATSKOG MUZEJA MARITIMNE KULTURE

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, nakon sjedinjenja Zadra s domovinom, provodila je opsežan program njegove urbanističke, kulturne i znanstvene rehabilitacije, obnavljajući visokoškolsku tradiciju, samostane, crkve i crkvenu umjetničku baštinu grada.

Na tragu te misije, Akademija je 1954. g. osnovala Institut za povijesne znanosti, (danas Zavod) u Zadru, koji nije djelovao samo kao znanstvena institucija već i kao plodonosno i simbiotsko kulturno žarište grada.

Prigodom svečanog obilježavanja stogodišnjice Akademije, 1966.godine, nakon višegodišnjeg prikupljanja građe, otvoren je u okrilju zadarskog Instituta Pomorski muzej, na čijim temeljima danas osnivamo suvremeni muzejski, znanstveni i edukativni centar posvećen hrvatskoj maritimnoj kulturi.

Ovom inicijativom Akademija želi i u današnjem vremenu otvarati vrata za one društvene poduhvate koji su ostali izvan institucionalnog državnog fokusa. Jedna od tih tema svakako je i hrvatska maritimna kultura, njezina povijest, sadašnjost i budućnost.

Krajnji je čas da se u hrvatskom znanstveno-muzeološkom  korpusu  stvori mjesto u kojem će se čuvati, proučavati i promicati hrvatska maritimna kultura: pomorska, ribarska i ona najmlađa, marikulturna, u kojoj smo sve donedavno prednjačili u svijetu. Ta potreba je utoliko veća što u Hrvatskoj ne postoji centar u kojem bi se sustavno vrednovala i proučavala maritimna baština. Postojeći muzeji ili zbirke fragmentirano dotiču pojedine segmente maritimnog nasljeđa, često ostajući u nostalgično-zavičajnim okvirima.

Hrvatski muzej maritimne kulture bio bi u sastavu HAZU kao njegova jedinica i djelovao bi u skladu s propisima kojima se uređuje osnivanje i rad muzeja, pravilima HAZU za rad njegovih jedinica i ugovorom Potpisnika Pisma namjere.

Muzej bi se nalazio u postojećim i novoizgrađenim prostorima Zavoda za povijesne znanosti u Zadru, a perivoj vile Dirce, kojem će se priključiti i postojeći park Maraska, uredio bi se kao muzej na otvorenom. Bit će to tematizirano muzejsko predvorje u ukupnoj parkovnoj površini od 14 000 m2, na najljepšem obalnom području grada.

Muzejski sadržaj obuhvaćao bi: pomorski dio (s naglaskom na lokalnu pomorsku kulturu grada i regije razvijen na tragu regionalne pomorske povijesti), ribarski dio (s naglaskom na lokalni ali i ukupni hrvatski doprinos ribarskoj kulturi i povijesti svijeta) i marikulturni dio (s naglaskom na suvremeni i budući održivi razvitak marikulturnog gospodarstva, koji predvodi upravo Zadar i njegova Županija).

 

 

G

Komentari