Zadarska županija protiv preustroja državne uprave

Zadarska županija protiv preustroja državne uprave

Umjesto 20, Hrvatska bi ubuduće trebala imati pet ureda državne uprave. Hrvatski sabor danas će u prvom čitanju razmotriti prijedlog izmjena Zakona o sustavu državne uprave.

Njime je predviđeno okrupnjavanje, pa Vlada očekuje da će manji broj ureda omogućiti učinkovitiju raspodjelu poslova i financijske uštede. Zadarski župan Stipe Zrilić smatra da ovakav preustroj po kome bi zadarski ured potpao pod ured za Dalmaciju u Splitu nije dobar. Evo što je o tome kazao za Radio Zadar:

Dalmacija je veliko i nehomogeno područje i takva rješenja neće biti bolja jer je upravljanje sustavom na ovaj način teže, slabija je koordinacija pa onda i učinkovitost, uprava se na taj način udaljava od građana, a uprava mora biti u službi građana. U tom smislu treba tražiti bolja rješenja, to se potvrdilo i kroz druge poslove koji su koncentrirani u Splitu gdje su samo povećani troškovi a nismo dobili ništa.

Komentari