Zadarskom Sveučilištu odobren važan međunarodni projekt

Zadarskom Sveučilištu odobren važan međunarodni projekt

Europska komisija objavila je jučer popis visokoškolskih ustanova iz cijele Europe koje će činiti prvu mrežu Europskih sveučilišta, a među njima je i Sveučilište u Zadru s partnerskim institucijama iz pet europskih zemalja.

Inicijativa Europska sveučilišta pokrenuta je 2017. godine s ciljem uspostave internacionalnih mreža visokih učilišta iz cijele Europe koje imaju zajedničku dugoročnu strategiju i promiču europske vrijednosti. Mreže će unaprjeđivati kvalitetu i atraktivnost Europskog prostora visokog obrazovanja i osnažiti suradnju između sveučilišta, njihovih studenata i nastavnika, mobilnost studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i poticati njegovu kvalitetu, uključivost i kompetitivnost.

 Na prvi natječaj Europske komisije za uspostavu mreže Europska sveučilišta, raspisan u listopadu 2018., pristigle su 54 prijave iz 28 europskih zemalja, odnosno više od 300 visokoškolskih institucija. Na temelju evaluacije koju je provelo neovisno povjerenstvo Europske komisije sastavljeno od 26 vanjskih eksperata, uključujući rektore, nastavnike i znanstvenike, izabrano je 17 mreža Europskih sveučilišta, koje obuhvaćaju ukupno 114 visokoškolskih institucija iz 24 zemlje članice EU. Među tim institucijama je i Sveučilište u Zadru, kao dio mreže sveučilišta iz šest europskih zemalja koja su prijavila zajednički projekt pod nazivom CONEXUS, odnosno European University for Smart Urban Coastal Sustainability – Europsko sveučilište za pametno i održivo upravljanje obalnim gradskim područjima. Partnerske institucije s kojima je Sveučilište u Zadru prijavilo i dobilo projekt mreže sveučilišta su: Poljoprivredno sveučilište u Ateni iz Grčke, Katoličko sveučilište u Valenciji iz Španjolske, Sveučilište u Klaipedi iz Latvije, Tehničko sveučilište u Bukureštu iz Rumunjske i Sveučilište La Rochelle iz Francuske.

 - Jedan od ciljeva Strategije razvoja Sveučilišta u Zadru je internacionalizacija. Realizacija projekta „EU CONEXUS European Universities for Smart Urban Costal Sustainability“ veliki je korak u tom smjeru. Radosni smo što je kvaliteta znanstvenog i nastavnog rada na Sveučilištu u Zadru još jednom prepoznata u europskom kontekstu. Realizacija ovog projekta bit će zahtjevna i puna izazova no rezultati će biti značajni. Spomenut ću samo neke: studenti partnerskih sveučilišta moći će dio svojeg obrazovanja provesti na jednoj ili više partnerskih institucija, bilo fizički bilo korištenjem raznih oblika nastave na daljinu, znanstvenici će moći surađivati na projektima s kolegama s drugih sveučilišta i koristiti zajedničke infrastrukture, administrativni djelatnici moći će razmjenjivati iskustva i dobru praksu. Provedbom ovog projekta sva partnerska sveučilišta, pa tako i naše, osigurala su važno mjesto u europskom prostoru visokog obrazovanja. Projektom je predviđena suradnja s gospodarstvom i lokalnom zajednicom, stoga smatramo da će biti značajan i koristan za grad i Županiju, a ne samo za Sveučilište, komentirao je prorektor za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija Sveučilišta u Zadru izv. prof. dr. sc. Slaven Zjalić.

Odabranima je čestitao Tibor Navracsics, povjerenik Europske komisije za obrazovanje, kulturu, mlade i sport.

- Drago mi je vidjeti ambiciju prvih 17 Europskih sveučilišta, koji će poslužiti kao modeli za druga sveučilišta u cijeloj Europi. Oni će omogućiti sljedećim generacijama studenata da dožive Europu studirajući u različitim državama. Uvjeren sam da će ova inicijativa, ključni element izgradnje Europskog prostora visokog obrazovanja, biti ključna za visoko obrazovanje u Europi, potičući izvrsnost i inkluziju, rekao je  Navracsics.

Izbor Europskih sveučilišta uključuje široki raspon visokoškolskih institucija iz cijele Europe, od sveučilišta primijenjenih znanosti, tehničkih sveučilišta i umjetničkih akademija do sveučilišta koja pokrivaju više znanstvenih područja i primarno orijentiranih na znanstveno-istraživačku djelatnost.

 Ovaj prvi natječaj – zajedno s drugim koji će se objaviti na jesen – testirat će različite modele implementacije novog koncepta Europskih sveučilišta i njegove potencijale osnaživanja visokog obrazovanja. Za sljedeći dugoročni budžet EU, od 2021. do 2027. Komisija je predložila da se Europska sveučilišta u potpunosti pokrenu u sklopu programa Erasmus+, sa znatno povećanim proračunom. Dok neke mreže sveučilišta obuhvaćaju sve discipline, druge su se primjerice fokusirale na održivost urbanih obalnih područja, društvene znanosti ili globalno zdravlje. Svaka mreža je sastavljena u prosjeku od sedam visokih učilišta iz svih dijelova Europe, što će dovesti do novih partnerstva.

 Europska komisija predložila je novu inicijativu vođama Europske Unije na sastanku u Göteborgu održanom u studenom 2017. Inicijativu je podržalo Europsko vijeće u prosincu 2017., uz poziv da se do 2024. uspostavi barem 20 Europskih sveučilišta, kao dio poticanja uspostave Europskog prostora obrazovanja do 2025. Ukupna sredstva predviđena za ovu novu Erasmus+ inicijativu povećana su na 85 milijuna eura, što će omogućiti financiranje 17 mreža, a ne 12 kako je na početku bilo predviđeno.

Komentari