ZadrugArt: novi zamah za nezavisne kreativce

ZadrugArt: novi zamah za nezavisne kreativce ZadrugArt: novi zamah za nezavisne kreativce

KvartArt, ilustracija: Radio Zadar

Na proljeće iduće godine Zadrani će moći uživati u raznim kulturno-zabavnim sadržajima unutar projekta ZadrugArt. Riječ je o manifestaciji za čiju realizaciju je Centar nezavisne kulture Zadar dobio 1.867.528,51 kuna iz europskih fondova, a povezat će 20 organizacija civilnog društva.

ZadrugArt će svoje sadržaje nastaviti na već uhodani KvartArt pa će se u siječnju predstavnici udruga početi sastajati kako bi ih osmislili. Predsjednik Centra nezavisne kulture Andrej Fric o sadržaju ZadrugArta: Vidljivi rezultati za građane bit će dječje igre, lutkarske predstave, koncerti, likovne kolonije, radionice stripova i fotografije, video uradaka, filmova i grafita. 

Uz to, jedan od ciljeva projekta je jačanje pozicije udruga preko tribina, skupova i radionica, a sve usmjereno uspostavljanju dobroga modela upravljanja budućim Centrom za mlade u Zadru, navodi Fric. U buduće dvije godine koliko projekt traje, preko 48 aktivnosti povezat će se i ojačati 20 udruga

Sadržaji ZadrugArta odvijat će se na Voštarnici te dijelom na Bilom Brigu, a treba reći kako je Centru iz Europskog socijalnog fonda odobreno i 2 milijuna i 100 tisuća kuna za projekt KINO- Centar za kulturu, inovaciju  i obrazovanje u Sv. Filip i Jakovu gdje se u suradnji s udrugama u postojećem društvenom centru planira niz projekata od hip hop radionice do tečaja tanga za generaciju 54 plus. Kreativci, javite se Centru i osmislite novi zabavan projekt i za ekipu iz vašeg kvarta!

 Projekt „ZadrugArt – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra“ vrijedan je 1.867.528,51 kn, od čega 1.587.399,23 kn je sufiniancirano putem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ iz sredstava ESF-a , a prostalih 280.129,75 kn osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske . Centar nezavisne kulture je nositelj projekta, a Grad Zadar, Koncertni ured Zadar i Gradska knjižnica Zadar imaju ulogu projektnih partnera.

Komentari