Zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu

Zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu

U Biogradu danas početna konferencija projekta ,,Nije mi teško - zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu''. U gradskoj vijećnici s početkom u 12 sati bit će predstavljen projekt čiji je cilj informiranje javnosti o održivom gospodarenju otpadom i educiranje građana o konceptu kružnog gospodarstva.

Na taj način podići će se svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s otpadom. 

Komentari