Završena obuka neplivača iz DV Loptica

Završena obuka neplivača iz DV Loptica

Održan je završni sat obuke za male ribice iz DV Loptica. U suradnji sa DV Loptica održali smo tečaj obuke neplivača za mališane koji pohađaju vrtić. Iako je obuku započelo 14 ribica poharani vodenim kozicama pod budnim okom trenera Edgara Nimca tečaj je završilo 7 ribica. Obuku su završili: Bruno Bačić, Donatella Dundov, Lada Filipi, Dominik Gospić, Bruna Knežević, Petra Kukavica i Rino Svorcina, a ostaloj ekipi žellimo što brži oporavak.

Komentari