Županijska skupština: raspodjela sredstava od prodaje stare Poliklinike

Županijska skupština: raspodjela sredstava od prodaje stare Poliklinike

Izvor: Zavod za javno zdravstvo Zadar

Na Dnevnom redu izvanredne elektroničke sjednice Županijske skupštine je šest točaka, a Aktulani sat neće biti održan. Vijećnici će glasovati putem elektroničke pošte, a jedna od točaka odnosi se na raspodjelu milijunskih sredstava dobivenih od prodaje stare zgrade Poliklinike na Kolovarama.

Također, tu je i odluka o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za nabavu dva medicinska vozila te za izvođenje radova na ambulanti hitne medicine unutar nove zgrade Poliklinike.

 

Komentari