Hrvatski radio

Radio Zadar

07:16 / 06.03.2020.

Autor: HRT Radio Zadar

Nezaposlenima potpore do 71 tisuće kuna

Tvornica Rimac automobili:Petar Galebov/Pixsell

Tvornica Rimac automobili:Petar Galebov/Pixsell

Foto: - / -

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuje Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iz Projekta sufinanciranim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u pojedinačnom iznosu do najviše 71.000,00 HRK.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt SOS – Surađuj i ostvari sebe, Kodni broj: UP.01.3.1.01.0084, Dodatka br.3 Ugovoru, Programa dodjele potpora za samozapošljavanje koji sadrži kriterije dodjele i Programa potpora male vrijednosti objavljuje javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

PREDMET POZIVA

Predmet ovog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje – sukladno Uredbi 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU, Uredbi 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore i Zakona o državnim potporama (NN 47/14) -  u sklopu provedbe projekta SOS – Surađuj i ostvari sebe (dalje u tekstu: Projekt), a koji je odobren u okviru poziva “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III” Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

Potpora za samozapošljavanje usklađena je s Uredbom komisije (EU) 1407/2013 o potporama male vrijednosti. Državnom potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada Korisnik stekne zakonsko prrvo na primanje potpore, tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine, neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).

Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Korisnici potpora su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina prema Strategiji razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije za razdoblje 2014.-2020. godine, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju prebivalište na području Zadarske županije
 • budući obrt/trgovačko društvo ima sjedište na području Zadarske županije

Ranjive skupine su:

 • dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina koji su nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina koje su nezaposlene iznad 12 mjeseci)
 • žene
 • mladi (od 15 do 29 godina)
 • hrvatski branitelji
 • članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata
 • djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida
 • djeca dragovoljaca Domovinskog rata
 • osobe s invaliditetom
 • pripadnici nacionalnih manjina
 • osobe od 50 godina i starije
 • ostale ranjive skupine 

NAČIN PRIJAVE

Zahtjev za dodjelu potpore predaje se u zatvorenom paketu/omotnici, isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Put Murvice 14, 23000 Zadar

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno: naznaka “Zahtjev za dodjelu potpora za samozapošljavanje – Ne otvarati”, uz puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva. Na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme predaje zahtjeva. Zahtjevi poslani na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.

Datum i točno vrijeme na paketu/omotnici smatra se trenutkom predaje zahtjeva na Poziv, slijedom čega se paket/omotnica bez oznake datuma i točnog vremena, neće razmatrati.

Zaprimanje  zahtjeva za dodjelu potpora dozvoljeno je najkasnije do 20. ožujka 2020. godine  do 15:00 sati bez obzira na način dostave. Prijavitelj samostalno određuje način dostave i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.