Hrvatski radio

Radio Zadar

Novi natječaji Unije

18.09.2013.

11:12

Autor: RZD

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

Za poljoprivrednike i ribare te za udruge i ustanove koje se bave očuvanjem mora, suzbijanjem nasilja , cjeloživotnim učenjem - objavljeni novi natječaji iz programa Unije

Iz Upravnog odjela za razvoj i europske procese Zadarske županije javljaju:

I. Objavljen IPARD natječaj za Mjeru 202 - Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz IPARD programa za Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja.

 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju lokalne akcijske grupe koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

 

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 16. rujna 2013. i traje do 18. listopada 2013.

 

 

II. Novi natječaji iz Programa Unije

 

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.  Programi Unije su, temeljem posebne stavke u Općem proračunu EU, u pravilu namijenjeni državama članicama Europske unije, ali neki od njih otvoreni su i državama koje se nalaze u procesu približavanja Uniji. Kao takvi smatraju se jednim od važnijih instrumenata pretpristupne strategije, odnosno upoznavanja država kandidatkinja za članstvo u EU s metodama rada Europske unije te njihovu integraciju u sektorske politike Unije u očekivanju pristupanja.

 

Na glavnoj stranici Zadarske županiji, na ikoni natječaji za EU sredstva dostupni su svi otvoreni natječaji iz Programa unije od kojih izdvajamo četiri posljednja natječaja:

1. Poticanje socijalne uključenosti

Cilj ovog natječaja jest poticanje socijalnog uključivanja osoba koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, integracija manjinskih etničkih zajednica na tržištu rada s posebnim naglaskom na žene te osnaživanje relevantnih aktera u području socijalne uključenosti. Rok za prijavu: 24.10.2013.

2. Opći poziv za sudjelovanje u Programu cjeloživotnog učenja

Program za cjeloživotno učenje omogućava pojedincima iz svih dobnih skupina stjecanje iskustva kroz studiranje, obuku i učenje u inozemstvu te potiče kooperaciju između škola, sveučilišta i poduzeća u različitim europskim zemljama. Svaka mjera u okviru ovog programa ima zaseban rok za prijavu.

Program se sastoji od četiri sektorska potprograma:
•    Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje),
•    Erasmus (visokoškolsko obrazovanje),
•    Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i
•    Grundtvig (obrazovanje odraslih),

te dva komplementarna programa:

•    Transverzalni program (suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa) i
•    Jean Monnet (studiji europskih integracija).
 

3. Financijska potpora za europske nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša

 

U skladu s prioritetima definiranim programom LIFE+, jedan od glavnih ciljeva programa je promicanje nevladinih organizacija koje se bave zaštitom okoliša na razini Europe. Ovaj poziv usmjeren je na sufinanciranje operativnih troškova nevladinih organizacija na području Europe u skladu s aktivnostima predviđenima za 2014. godinu koje pridonose implementaciji i/ili razvoju europske politike zaštite okoliša. Svrha ovog poziva povećati je sudjelovanje nevladinih organizacija u stvaranju politike zaštite okoliša i implementaciji iste. Rok za prijavu je 15.10.2013. godine.

4. Dephne III

Svrha natječaja je pridonijeti naporima EU u području suzbijanja nasilja nad djecom, mladima i ženama. Prijedlozi po ovom pozivu će se fokusirati na godišnje prioritete opisane u nastavku:

  • Podrška žrtvama nasilja,
  • djeca kao žrtve i/ili svjedoci nasilja u bliskim ili intimnim vezama,
  • Djeca kao žrtve nasilja u školi,
  • Podrška žrtvama nasilja,
  • Intervencije počinitelja i mjere za zaštitu žrtava,
  • Prevencija nasilja nad djecom, mladima i ženama kroz projekte, ciljane prema promjenama stava i ponašanja u kontekstu seksualnosti
  • Podizanje svijesti o nasilju nad ženama

Rok za prijavu na natječaj je 30.10.2013. godine.

5. Čuvari mora

Svrha navedenog natječaja je:

  • promicanje bolje ravnoteže između ribolovne flote EU i raspoloživih ribljih resursa i doprinos smanjenju EU ribarske flote, istovremeno osiguravajući radna mjesta u priobalnim zajednicama.
  • Ispitivanje i dokazivanje ekonomske održivosti pomorskih djelatnosti, osim ribolova, koristeći ponovno dodijeljen ribarski brod, kojim će upravljati ribari i zapovjednici koji su napustili ribolov.
  • Unapređenje i ponovna dodjela ribarskih brodova i profesionalne preorijentacije ribara za aktivnosti i usluge koje bi trebale doprinijeti održivom upravljanju i korištenju mora i pomorskih resursa.

Rok za prijavu na natječaj je 18.10.2013.

6. Podrška za izradu strategije reforme za ekonomičnije sustave socijalne zaštite

 

Svrha natječaja je pomoći državama članicama promotriti različite aspekte sustava socijalne zaštite u cilju utvrđivanja potencijala za poboljšanje isplativosti, što uključuje jačanje sustava u području socijalnih investicija. Potpore bi trebale doprinijeti reformama usmjerenim prema pružanju adekvatne i univerzalne socijalne zaštite po najnižoj mogućoj cijeni i s najvećim mogućim pozitivnim utjecajem na zapošljavanje i rast, što posredno utječe na održivost projekta pod nepovoljnim proračunskim i demografskim uvjetima. Rok za prijavu na natječaj je 07.10.2013.

 

* Detalje o navedenim natječajima kao i popis ostalih otvorenih natječaja možete pronaći na web stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.