Hrvatski radio

Radio Zadar

Oprezno prilikom spaljivanja biljnog otpada i suhe trave!

18.03.2023.

11:54

Autor: PU Zadarska

vatra

vatra

Foto: - / -

Iz zadarske policije apeliraju na građane da se pridržavaju zakonskih odredbi jer mala vatra može imati velike posljedice

Budući da su već započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina te spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, a kako su tijekom proteklih nekoliko dana evidentirani požari na otvorenim prostorima (radi se o požarima suhe trave i raslinja na zapuštenim ili obrađenim poljoprivrednim površinama), apeliramo i pozivamo sve građane da budu posebno obazrivi prilikom spaljivanja te korištenja lako zapaljivih predmeta i tvari, a kojima bi mogli izazvati požare većih razmjera s težim posljedicama.

Policija podsjeća na  sljedeće

– spaljivanje korova i biljnog otpada potrebno je obavljati na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;

– mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti;

– tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara;

– spaljivanju granja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara. Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva­njem vodom, smije napustiti to mjesto;

– zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;

– zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;

– ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.

Stoga pozivaju građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini, kao i na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu te da sva saznanja o tome odmah dojave policiji na broj 192 ili Službi za hitne slučajeve 112, jer samo svojim savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu možemo smanjiti mogućnost izbijanja većih požara, koji bi u konačnici mogli imati i tragične posljedice.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.