Hrvatski radio

Radio Zadar

Podrška poslovanju mladih poljoprivrednika i ribara

13.06.2019.

11:15

Autor: HRT Radio zadar

foto: SJM / HRT Zadar

foto: SJM / HRT Zadar

Foto: - / -

Zadarska županija jedan je od partnera u projektu PRIZEFISH “Upravljanje eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu, kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda”. Iz Ministarstva poljoprovrede su uz ostalo priopćili :

Prilikom plasmana svojih proizvoda na tržište ribari se suočavaju s izazovima kao što su očuvanje kvalitete proizvoda od ulova, manipulacije, prerade do krajnjeg potrošača. Niska prodajna cijena uvjetovana nižom kvalitetom proizvoda kao i nemogućnost konkuriranja certificiranim proizvodima na domaćem i međunarodnom tržištu razlozi su za poticanje na veću angažiranost i pronalaženje novih inovativnih rješenja radi dodavanja vrijednosti proizvodima ribarstva i  postizanja konkurentne cijene na tržištu. Boljom komercijalizacijom kroz uvođenje inovacija predviđa se povećanje  ekonomske održivosti srednjih i malih poduzeća te organizacija proizvođača, uz ekološku održivost i očuvanje bioloških resursa. Provedbu projekta  u okviru prekogranične suradnje, zajednički će provoditi projektni partneri suodgovorni za upravljanje ribljim resursima i njihovim plasmanom na tržište kao što su znanstvene institucije, lokalne i nacionalne javne ustanove, škole, organizacije proizvođača te ostali dionici. Bolji plasman proizvoda ribarstva planira se postići podizanjem kvalitete dodavanjem vrijednosti te organiziranjem tržišnih lanaca.

 

Opći cilj projekta je potaknuti talijanska i hrvatska mala i srednja poduzeća te organizacije proizvođača na veću angažiranost u ribarstvu i komercijalizaciji ribljih proizvoda kako bi se osigurala konkurentnost tih proizvoda, ne samo na domaćem tržištu, već i na međunarodnom. Ovaj cilj se namjerava ostvariti kroz predviđene aktivnosti unutar radnih paketa kojima će se izvršiti analiza trenutnog stanja resursa, upravljanja i menadžmenta u sektoru ribarstva te predložiti moguća inovativna rješenja za postizanje održivog ribolova i dodavanje vrijednosti proizvodima razvojem inovacija u procesu proizvodnje ribljih proizvoda s dodanom vrijednošću uz pomoć eko-oznaka koje ispunjavaju okolišne, ekonomske i društvene zahtjeve.  

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede je jedan od partnera na  projektu „Upravljanja eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu, kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda” ili skraćeno PRIZEFISH, koji je dio prve prioritetne osi „Plava inovacija“ programa INTERREG Italija- Hrvatska. Pridruživanjem Hrvatske Europskoj uniji omogućeno je uspostavljanje prekograničnog programa suradnje "Interreg V-A" između Italije i Hrvatske.  Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta za uvođenje inovativnih pristupa za održivo upravljanje ribarstvom u Jadranskom moru temeljeno na razmjeni znanja i dijeljenju dobrih praksi među partnerima.  PRIZEFISH koji je započeo 01. siječnja 2019. i traje do  30. lipnja 2021. 

Ukupni proračun projekta : 3.117.680,00 eura  (ERDF+Nacionalno sufinanciranje), a Nositelj projekta je Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni.

 

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.