Hrvatski radio

Radio Zadar

Stižu potpore za ruralni razvoj. Pogledajte kome su dodijeljene

11.07.2017.

12:26

Autor: HRT centar Zadar

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

Za potpore u ruralnom razvoju na području Zadarske županije župan Božidar Longin, na osnovu prijedloga Povjerenstva za odobravanje potpora, odobrio je ukupno 822.478,24 kuna za 73 korisnika. Najveći pojedinačni iznos po korisniku iznosi do 30.000,00 kuna.

Na Javni poziv kojeg je temeljem  Programa potpora ruralnom razvoju na području Zadarske županije u veljači 2017. godine raspisao Upravni odjel za poljoprivredu Zadarske županije pristigle su  152 prijave koje je po redoslijedu zaprimanja obradilo Povjerenstvo. 

Potpore su dodijeljene za ukupno 9 mjera, i to: 

MJERA 1:Potpora uređenja i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta

MJERA 2: Potpora za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju i dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

MJERA 3: Potpora razvoja konkurentne poljoprivredne proizvodnje

MJERA 4: Potpora očuvanju i proširenju stočnog fonda

MJERA 5: Potpora neproizvodnim ulaganjima neophodnih za poljoprivrednu proizvodnju

MJERA 6: Potpora edukaciji i stručnom osposobljavanju

 MJERA 7:Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama   

MJERA 8:Potpora za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda

 MJERA 9: Potpora za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

 

 

Korisnik potpore

Potpora

Odobreno za isplatu (HRK) :

1.

Creatura vina d.o.o.

Potpora 9: Potpora za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

30.000,00

2.

OPG Matak Davor

Potpora 2: Potpora za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju i dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

11.488,56

3

OPG Matak Davor

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

4.140,00

4.

OPG Šimičević Nediljka

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

3.554,84

5.

OPG Kožul Ante

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

 

12.458,75

6.

OPG Mikulić Stipe

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

9.520,43

7.

OPG Nekić Josip

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

14.611,44

8.

OPG Šulentić Dragana

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

34.385,32

9.

OPG Tokić Frane

Potpora 2: Potpora za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju i dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

1.200,00

10.

OPG Galešić Marijo

Potpora 2: Potpora za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju i dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

18.000,00

11.

OPG Glavić Davor

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

4.941,09

12.

Braniteljska zadruga Lovinac

Potpora 2: Potpora za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju i dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

9.450,00

13.

Griblja d.o.o.

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

8.768,92

14.

OPG  Pilipović Mirjana

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

2.231,50

15.

OPG Knežević Dane

 

 

 

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

1.488,00

16.

OPG Peša Franka

Potpora 9: Potpora za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

13.917,48

17.

OPG Vrsaljko Blaženka

 

 

 

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

6.141,80

18.

OPG Lepur Marinko

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

3.000,00

19.

OPG Škara Mladen

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

11.969,53

20.

OPG Jurić Ika

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

10.992,00

21.

OPG Šimičević Mate

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

7.022,58

22.

Ferotrap d.o.o.

Potpora 1: Potpora uređenja i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta

630,00

23.

OPG Knežević Vesna

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

5.294,75

24.

Ferotrap d.o.o.

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

7.536,31

25.

Obrt Martin

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

30.000,00

26.

OPG Stojanov Branka

Potpora 6: Potpora edukaciji i stručnom osposobljavanju

1.800,00

27.

OPG Dujmić Ivica

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

3.671,99

28.

OPG Ivković Željko

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

2.717,02

29.

OPG Ožaković Denis

 

 

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

2.447,52

30.

OPG Vrkić Tomislav

Potpora 2: Potpora za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju i dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

1.824,00

31.

Poljoprivredna zadruga Maslina i vino

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

16.179,87

32.

Poljoprivredna zadruga Maslina i vino

Potpora 2: Potpora za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju i dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

20.458,25

33.

OPG Knežević Nediljko

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

3.457,58

34.

OPG Tomas Robert

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

30.000,00

35.

OPG Oblak Darija

Potpora 9: Potpora za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

18.647,50

36.

Poljoprivredni obrt Zanić

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

30.000,00

37.

OPG Buljat Darijo

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

15.349,00

38.

OPG Srdarović Željko

Potpora 1: Potpora uređenja i poboljšanja kvalitete poljoprivrednog zemljišta

3.200,90

39.

OPG Stura Miljenko

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

12.655,43

40.

OPG Dragaš Nenad

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

4.919,60

41.

OPG Morić Branko

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

7.560,00

42.

OPG Nakić Damir

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

13.260,00

43.

OPG Pešut Matej

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

2.052,84

44.

OPG Mršić Ivica

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

36.000,00

45.

OPG Mršić Nikola

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

10.129,62

46.

OPG Matulić Krsto

Potpora 8: Potpora za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda

2.472,00

47.

Poljoprivredna zadruga Dubrava

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

15.967,50

48.

OPG Eškinja Marko

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

6.010,09

49.

Bio Plant d.o.o.

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

30.000,00

50.

OPG Matulić Krsto

Potpora 7: Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

6.000,00

51.

OPG Kulaš Stjepan

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

4.080,00

52.

OPG Kulaš Stjepan

Potpora 1: Potpora uređenja i poboljšanja kvalitete poljoprivrednog zemljišta

24.000,00

53.

OPG Vujasin Roko

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

8.007,00

54.

Olvin Plus d.o.o.

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

30.000,00

55.

OPG Birkić Ivan

Potpora 1: Potpora uređenja i poboljšanja kvalitete poljoprivrednog zemljišta

613,07

56.

OPG Marković Mirjana

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

5.692,82

57.

OPG Birkić Ivan

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

12.000,00

58.

OPG Rogić Ivan

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

6.850,00

59.

OPG Lepur Marinko

Potpora 8: Potpora za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda

1.590,07

60.

OPG Čolak Božo

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

19.500,00

61.

OPG Klarić Ivica

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

18.075,23

62.

OPG Orlović Ivica

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

11.637,57

63.

OPG Bulić Iva

Potpora 8: Potpora za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda

2.701,44

64.

OPG Bulić Iva

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

16.534,70

65.

Vinarija Jokić d.o.o.

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

26.567,56

66.

OPG Dujmović Krsto

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

1.740,00

67.

OPG Kulaš Anica

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

3.438,61

68.

Obrt KER-VIN

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

30.000,00

69

Poljoprivredno braniteljska zadruga Vrisak

Potpora 8: Potpora za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda

1.842,54

70.

OPG Golem Josip

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

15.200,00

71.

OPG Čirjak Marko

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

5.336,28

72.

Poljoprivredno braniteljska zadruga Vrisak

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

10.503,05

73.

Poljoprivredno uslužna zadruga Krupa

Potpora 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

7.044,29

 

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.