Hrvatski radio

Radio Zadar

Trećina svih prijava na Zeleni telefon vezana za problematiku otpada

20.07.2015.

11:03

Autor: HRT centar Zadar

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

109 PRIJAVA GRAĐANA NA ZELENI TELEFON UDRUGE EKO-ZADAR U PRVIH ŠEST MJESECI 2015.

Tijekom šest mjeseci provedbe projekta “Partnerstva za okoliš”, od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, na Zeleni telefon udruge „Eko-Zadar“ pristiglo je 109 prijava građana.

Svi pozivi bili su s područja Zadarske županije. Većina poziva bila je s područja Zadra (91 prijava, 83,48%), a nešto manji broj prijava iz drugih opčina i gradova u Zadarskoj županiji 18 prijava, 16,52%). Među prijaviteljima prevladavaju žene s 58 prijava, odnosno 53,21%  u odnosu na  49 prijava muškaraca, 44,95%. Primijećen je trend smanjenja broja anonimnih prijava (2 prijave, 1,83%). 

Prema kategorijama Zelenog telefona, najviše je prijava u kategoriji „razno“ (46 prijave, 42,2%), čime je nastavljen trend prijašnjih godina. Slijedi kategorija „otpad“ s 36 prijava (33,03%) te kategorija „zelenilo“ s 8 prijava (7,34%). Po 5 prijava imali smo u kategorijama „životinje“ i „gradnja“ ( 4,59% za svaku navedenu kategoriju). Nešto manji broj poziva odnosi se na kategorije „vode“,“ zrak“, „buka“ i „tlo“ ( po 2 prijave, odnosno 1,83% za svaku kategoriju) i  kategoriju „šume“ s 1 prijavom (0,92%).

U kategoriji „razno“ prevladavali su pozivi vezani uz ekološku poljoprivredu i ekološki proizvedenu hranu te razni upiti o radionicama koje provodi udruga „Eko-Zadar“ kao i traženje savjeta o kompostiranju. U kategoriji otpad prijave su u ovom polugodištu  najviše sačinjavali upiti o selektivnom odvajanju otpada i otkupu starog papira i tekstila, a slijedile su prijave divljih odlagališta otpada, posebice građevinskog otpada. U kategoriji „zelenilo“ najviše se poziva odnosilo na primjedbe građana vezane uz (ne)održavanje gradskog zelenila. Građani su se najčešće protivili sječi stabala i drvoreda. 

Suradnja s nadležnim institucijama općenito se može ocijeniti korektnom, iako u nekim slučajevima presporom, unatoč pozivanju na  Zakon o pravu na pristup informacijama što bi trebalo osigurati bržu komunikaciju.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.