Noćni program
00:00 Ponoćne vijesti - 1. program
00:10 Glazba GH
00:15 Croatia Today Late Edition (00:15) GH
00:25 Glazba GH
00:30 Croacia Hoy (00:30) GH
00:40 Glazba GH
01:00 Kronika dana - 1. program
01:30 Govorimo hrvatski - 1. program
01:33 Glazba GH
01:40 Tko ste Vi? - 1. program
01:45 Glazba GH
02:00 Vijesti - 1. program
02:05 U mreži Prvog - 1. program
02:35 Glazba GH
03:00 Vijesti - 1. program
03:05 Turizam Slavonije i Baranje - Radio Osijek
03:55 Glazba GH
04:00 Croatia Today Late Edition (04:00) GH
04:10 Glazba GH
04:30 Croacia Hoy (04:30) GH
04:40 Glazba GH
Jutarnji program
05:00 Vijesti - 1. program
05:05 Gost Glasa Hrvatske
05:35 Glazba GH
06:00 Kroatien Heute (06:00) GH
06:05 Zlatna jabuka - Radio Dubrovnik
07:00 Jutarnja kronika - 1. program
07:15 Gospodarska minuta - 1. program
07:16 Eurominuta - 1. program
07:17 PP
07:18 Sportski pregled - 1. program
07:21 PP
07:22 Vrijeme - 1. program
07:25 Glazba GH
07:30 U mreži Prvog - 1. program
08:00 Vijesti - 1. program
08:05 A sada Vlada - 1. program
08:30 Civilno društvo - 1. program
08:55 Glazba GH
09:00 Vijesti - 1. program
09:05 Glas potrošača - 1. program
09:30 Eko radar - 1. program
09:55 Glazba GH
Prijepodnevni program
10:00 Vijesti - 1. program
10:05 Musica Croatica - 3. program
10:35 Glazba GH
11:00 Vijesti - 1. program
11:05 S mikrofonom po Istri - Radio Pula
11:30 Glazba GH
Poslijepodnevni program
12:00 Podnevne vijesti - 1. program
12:10 Puls Slavonije i Baranje - Radio Osijek
12:25 Glazba GH
13:00 Vijesti u 13 - 1. program
13:10 Glazba GH
13:15 Dogodilo se na današnji dan - 1. program
13:25 Govorimo hrvatski - 1. program
13:28 Glazba GH
14:00 Vijesti - 1. program
14:05 Globalna Hrvatska GH
14:30 Vijesti iz BiH GH
14:35 Globalna Hrvatska GH
15:00 Dnevne novosti - 1. program
15:30 Globalna Hrvatska GH
16:00 Globalna Hrvatska - Gost Glasa Hrvatske
16:30 Globalna Hrvatska - Croacia Hoy (16:30) GH
16:40 Globalna Hrvatska GH
17:00 Aktualno u 17 - 1. program
17:30 Glazba GH
17:35 Iz hrvatske narodne baštine Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema - 1. program
Večernji program
18:00 SP rukometaša, Köeln: Francuska - Hrvatska (1. poluvrijeme) - 2. program
18:40 Croatia Today (18:00) GH
18:50 SP rukometaša, Köeln: Francuska - Hrvatska (2. poluvrijeme) - 2. program
20:00 Vijesti - 1. program
20:05 Croatia Today (20:05) GH
20:15 Glas potrošača - 1. program
20:40 Glazba GH
21:00 Vijesti - 1. program
21:05 Gost Glasa Hrvatske
21:35 Glazba GH
22:00 Kronika dana - 1. program
22:30 Jezik i predrasude - 1. program
22:55 Glazba GH
23:00 Vijesti - 1. program
23:05 Baština GH
23:35 Glazba GH
23:57 Himna
Na valovima staroga kraja
Na valovima staroga kraja

HRT – Glas Hrvatske — 29.04.2019 10:05

U Beču predstavljena monografija akademika Nikole Benčića: „Miloradić\ldblquote \endash „Život, djelo i poslovanje Mate Meršića Miloradića 1850. do 1928.\ldblquote , a društvo hrvatskih književnika i Hrvatska matica iseljenika organizirali su u u Zagrebu okrugli stol o Mati Meršiću Miloradiću. Manifestacija Dravsko proljeće već više od jednoga desetljeća okuplja,Hrvate iz Sopja i Starina s hrvatske i mađarske strane rijeke Drave.