Jane Rendell: Feministički pristup kritičkim prostornim praksama

Jane Rendell: Feministički pristup kritičkim prostornim praksama

Izložba "The Reappropriation of Sensuality", Dublin 2015., Berlin i Leipzig 2017.; foto: Emma Haugh

Današnjom emisijom Stvarnost prostora autorice Ane Dane Beroš završavamo ciklus posvećen eksperimentalnom izdavaštvu, te radikalnim pedagoškim i kritičkim prostornim praksama. U eseju "Suprotstavi se: Feministički pristup kritičkim prostornim praksama" britanska autorica, kritičarka i povjesničarka arhitekture Jane Rendell, propitujući termine kolektivnost, subjektivnost, drugost, performativnost i materijalnost, govori o feminističkoj kritici prostorne prakse.

Radikalan i interdisciplinaran pristup prostornim praksama početkom devedesetih godina prošloga stoljeća omogućio je plodno i produktivno povezivanje feminističke teorije i arhitekture. Iako su se prve feminističke rasprave u arhitekturi pojavile već u sedamdesetima, rasprave o odnosu rodnog identiteta i prostora dobile su teorijsku snagu u akademskim krugovima tek kasnije. Radeći na brisanju granica između teorije i prakse, kao i arhitekture i ostalih disciplina, nastali su važni i utjecajni feministički projekti u kojima su arhitektice, poput Jennifer Bloomer i Liz Diller, upozoravale na određena problemska područja s posebnim naglaskom na kritiku interdisciplinarnih granica i načina kako politika tretira pitanje subjekta. Njihov rad predlaže nove oblike istraživanja i djelovanja u dotadašnjim praksama, polazeći od rodno uvjetovane analize arhitekture i njezinih mnogostrukih oblika reprezentacije, do produkcije radova unutar akademskog konteksta i izvan njega, gdje se subjekti, osobnosti i prostori promatraju kao performativi i konstrukti, a ne kao puke reprezentacije i gdje su prioriteti djelovanja – u pedagoškom i profesionalnom okruženju – usmjereni k propitivanju, ali i omogućavanju jednakih radnih uvjeta.

Rad suvremenih feminističkih praktičarki koje se bave arhitekturom može se smjestiti na sjecištu različitih prostornih disciplina. Ne zanima ih toliko konačan proizvod, koliko sam proces projektiranja, s naglaskom na važnost uspostave dijaloga između teorije i prakse u arhitekturi.

Esej Suprotstavi se: Feministički pristup kritičkim prostornim praksama autorice Jane Rendell izvorno je objavljen u tematskom broju Women in Architecture časopisa The Architectural Review, u ožujku 2018. godine.

O emisiji Stvarnost prostora

Arhitektura, urbanizam, javni prostor, umjetničke akcije u javnom i o javnom prostoru teme su o kojima se govori u emisiji Stvarnost prostora. Urednik: Evelina Turković Autori: Ana Dana Beroš, Tomislav Pavelić, Vesna Vuković, Frano Petar Zovko, Mira Stanić

Pročitaj više

Stvarnost prostora
Stvarnost prostora

HRT – HR 3 — Društvo, umjetnost

Arhitektura, urbanizam, javni prostor, umjetničke akcije u javnom i o javnom prostoru teme su o kojima se govori u emisiji Stvarnost prostora. Urednik: Evelina Turković Autori: Ana Dana Beroš, Tomislav Pavelić, Vesna Vuković, Frano Petar Zovko, Mira Stanić

Najave

Poznati horor 1. dio

Srijeda, 25.09.2019. 16:03 - 16:29

Poznati horor 2. dio
Srijeda, 02.10.2019. 16:03 - 16:32

Dom nije kuća
Srijeda, 09.10.2019. 16:03 - 16:32

Sve najave