Toma Podrug - Promišljeno

Toma Podrug - Promišljeno

Toma Podrug: Promišljeno Jedan duboki razgovor sa smrću - tako bismo mogli okarakterizirati nove stihove Tome Podruga, filozofičnog pjesnika, s naznakama mistike. Duboko sagledavanje sebe, slike o sebi, poniranje u istinu, možda čak u područje eshatoloških istina, onih koje izgovaramo kad smo sigurni da nas uskoro više neće biti među živima - sve to na neki način ulazi u svijet stihova Tome Podruga, vrsnog mislitelja, koji međutim kaže da mu je "bol jača od svake njegove misli". To nije utoliko više pjesnik koji razmišlja, nego doslovno pjesnik koji "boluje bol", koji na određen način i poštuje bol, pušta joj da živi u njemu. Bolest je entitet protiv kojeg se netko brani humorom, ironijom, distancom, nadom ili vjerom, ali naš pjesnik želi baš odbolovati bol, da bi shvatio njezinu srž i pouku. A pouka je mudrost, i istina, kako se razabire u ovim stihovima. Sve što doživljavamo, ta naša takozvana sudbina, prelomljena je kroz ove dojmljive stihove, čovjeka za kojega bi se na prvi pogled moglo reći da samosažalno meditira o vlastitoj bolesti, kojoj nema lijeka. Na drugi nam pogled, međutim, biva jasno da Podrug svoju bolest doživljava vrlo ozbiljno, kao dostojanstvenog sugovornika koji mjeri sve što pjesnik ima i zna. Ona je kao sjena nad svim ovim stihovima, ali i kao odraz u zrcalu. Pjesnik je ne želi minorizirat jer to smatra neistinitim prema sebi i prema samom fenomenu smrti. Nije mi dano shvatiti bolest, nego mi je treba živjeti - kaže Toma Podrug te dodaje"I biti spram nje vjeran/ i u njoj tražiti istinu /osjećaja koji sav može postati misao / izvorno začudnoga". I mi mislimo, zajedno s Podrugom, da je on ovim pjesničkim rukopisom došao do izvorno začudnog, do one dubine uvida koji su nažalost, ponekad mogući samo kad je osoba pri kraju svojega života, ili kad je bolest toliko jako obuzme. U tom hrabrom suočavanju, u tom traženju istine o sebi, u zrcalu, i traženju cjeline, i istine o svemu, Podrug je napisao svoje možda i najbolje stihove. Nekima je mudrost možda dana već na početku ili barem u sredini života, a neki ljudi zalazak sunca doživljavaju kao novo buđenje: postoje poezije "smiraja života" koje su vrlo iako naizgled ograničenog vidokruga, vrlo bogate jer se u njima doslovce osjeća plodove mudrosti koju je donijelo iskustvo, i sve se to pretvorilo u jedno specifično znanje, što nam ga prenosi nova i potresna poezija Tome Podruga.

O emisiji Poezija naglas

Poezija na glas na Trećem programu Hrvatskoga radija . .

Pročitaj više

Poezija naglas
Poezija naglas

HRT – HR 3 — Književnost

Poezija na glas na Trećem programu Hrvatskoga radija . .

Sljedeća emitiranja

Četvrtak, 20.06.2019. 22:03 - 22:30

Četvrtak, 27.06.2019. 22:03 - 22:30

Poslušajte

Umjetno disanje - Ivan Babić
Četvrtak, 30.05.2019 22:03

Ponornice - Krešimir Bagić
Četvrtak, 23.05.2019 22:03