Umjetno disanje - Ivan Babić

Umjetno disanje - Ivan Babić

Ivan Babić - Umjetno disanje Književnik, prevoditelj i bibliotekar Ivan Babić dosad je objavio pet zbirki pjesama, a poznat je i kao prevoditelj ruske književnosti te voditelj Sesvetskog pjesničkog maratona i tribine Književni četvrtak u Sesvetama. Za njegovu raniju poeziju (u prve tri zbirke pjesama) karakteristična je stilska heterogenost, odnosno neobična mnogolikost poetičkih modusa. Osobito su pak kvalitetne njegove zasad zadnje dvije zbirke pjesama pod naslovima Koncepcija vrta (za koju je 2015. godine dobio nagradu Tin Ujević Društva hrvatskih književnika) i Pogledi. U Koncepciji vrta Babić ispisuje pjesme u prozi koje bi se mogle locirati u dragojevićevsku, mrkonjićevsku ili maroevićevsku brazdu, tekstove naglašene misaonosti i fenomenologičnosti. Ta se fenomenologičnost ovjerovljuje na svojevrsnim sinegdotskim uzorcima života, slikarevu atelijeru i vrtu ispred njega, na taktilnosti i likovnom detaljizmu u motrenju predmeta i stanja. I u Pogledima Babić piše poeziju fenomenološkog zora, prodorne, istodobno sofisticirane refleksivnosti, estetizirane slikovnosti te mirnog i značenjski gustog ritma pjesme u prozi. Upravo uspjeli omjer misaonosti i slikovnosti, skladne sintakse i značenjskog bogatstva omogućuje ovome pjesništvu odmicanje od svake prigodnosti i stvaranje zbilje naizgled bliskog, a ipak u velikoj mjeri preobraženog poetskog svijeta. Poezija je to koja dok se ispisuje, ujedno gleda i misli samu sebe, reflektira procesualnost same svijesti, intencionalnost svakog pogleda te predmet promatranja, odnosno sve elemente vidljivoga svijeta koji ulaze u tekst. To se pjesništvo, u svome "istodobnom stvaranju i rastvaranju vidljivog", neprestance pita o pretpostavkama vlastite percepcije i spoznaje, zapravo izvodi fenomenološku redukciju kojom se s pojavnoga dolazi do "zrenja biti", do "čistih" spoznajnih akata. U rukopisu naslovljenom Umjetno disanje, što ga danas čitamo, pjesnik se vraća poeziji u stihu, što prirodno posljeduje znatnijim korištenjem izraznih paralelizama, odnosno raznovrsnih ponavljanja nekih riječi, sintagmi, gramatičkih konstrukcija, asonanci, aliteracija, epifora i anafora, pa čak i - vrlo rijetkim - rimama. Sve to ponešto smanjuje udjel naracije, odnosno sintagmatske osi koja preferira metonimičnost, a uvećava ulogu paradigmatske osi, odnosno metaforičnosti i refleksivnosti. Babićeva poezija sada još naglašenije nastoji na istodobnom ocrtavanju prisnoga prostora te njegovoj refleksivnoj i simboličnoj univerzalizaciji. I tu se s jedne strane radi o diskretnom i letimičnom ocrtavanju, kako se može razabrati, ambijenta obiteljske kuće i okućnice te nekih najprisnijih odnosa (otac i sin). No ti prostori i odnosi kao da su dozvani iz prošlosti pa su istovremeno prisutni i odsutni, u hotimičnom se manjku određenijih stvarnosnih referenci poopćuju i nerijetko bivaju sinegdohama raznih stanja ljudske egzistencije. Osobito se istodobna konkretnost i produhovljenost u evociranju krškog ambijenta i njegova univerzalizacija postiže smirenim poetskim stilom bez naglih emotivnih udara, funkcionalnom metaforikom i stalnom refleksivnošću kojom lirski subjekt kontrolira tekst te, u isti mah, preispituje samog sebe i sam postupak pisanja pjesme. Babić nerijetko odustaje od snažnije retoričnosti i neobičnog leksika baš zato da bi izraznom jednostavnošću postigao autentičnost preobraženog poetskog svijeta, dojmljivost sugestivnih slika, kondenziranu misaonost i egzistencijalnu osvjedočenost. To mu u ovome kvalitetnom poetskom rukopisu uistinu i uspijeva. Davor Šalat

O emisiji Poezija naglas

Poezija na glas na Trećem programu Hrvatskoga radija . .

Pročitaj više

Poezija naglas
Poezija naglas

HRT – HR 3 — Književnost

Poezija na glas na Trećem programu Hrvatskoga radija . .

Najave

Poezija naglas

Četvrtak, 12.12.2019. 22:03 - 22:30

Čitamo poeziju suvremene hrvatske pjesnikinje Olje Savičević-Ivančević.

Sve najave
Poslušajte

Dinko Telećan - Dovoljni razlozi
Četvrtak, 28.11.2019 22:03

Ivana Buljan Legati: Dover
Četvrtak, 21.11.2019 22:03

Ana Brnardić - Vuk i breza
Četvrtak, 14.11.2019 22:03