Hrvatski radio

Treći program

16:12 / 13.01.2022.

Autor: Davor Schopf

Bas Goran Jurić

Goran Jurić

Goran Jurić

Foto: Vera Hartmann / -

Bas Goran Jurić - prvi put u ciklusu
HR 3, Operni solisti, 11. 1. 2022., 13,30-14,00

Emisija

Operni solisti

Emisije donose portrete domaćih i inozemnih opernih umjetnika i njihove najpoznatije interpretacije. Posebno se obilježavaju važne obljetnice. Interpretacijama pojedinih pjevača najavljuju se premijerne izvedbe u hrvatskim opernim kućama.

Poslušajte u Slušaonici