Arhiva slušaonice - Kozmos i etos

Četvrtak, 22.07.2021 08:45

VELIKI JUBILEJ SV. JERONIMA DALMATINCA 12.11.2020

Razgovaramo o svetome Jeronimu u povodu 1600. godišnjice njegove smrti. Riječ je o znamenitome crkvenom ocu, teologu, piscu i prevoditelju, svjetski značajnome velikanu rođenom na hrvatskim prostorima. Zaštitnik je Dalmacije, teologAc, prevoditeljAc, knjižničarAc, učiteljAc, studenata i isposnika. Po njemu su nazvane brojne crkve u Hrvatskoj i svijetu, k tome škole i zavodi, među kojima i Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima u Rimu. U emisiji se dohvaćamo Jeronimova utjecaja ne samo na kulturu i književnost njegove domovine, Dalmacije i današnje Hrvatske, nego i na kulturu cijeloga zapadnoga kršćanskog svijeta. Uz to predstavljamo knjigu Slobodana Prosperova Novaka „Sveti Jeronim Dalmatinac“, čije je nedavno objavljivanje potaknuto ovim velikim svečevim jubilejom. O tome razgovaramo s povjesničarom književnosti i komparatistom prof. dr. Slobodanom Prosperovim Novakom i latinistom Petrom Uškovićem Croatom.

Četvrtak, 08.07.2021 08:45

Emisija 08.07.2021.

U emisiji razgovaramo o historiografiji srednjovjekovnoga plesa mrtvaca u europskome kontekstu. Riječ je o kulturnoj baštini koju možemo promatrati i kao izraz koji simbolički sjedinjuje svjetovno i religijsko, a tematski nosi poruku jednakosti među ljudima, neovisno o njihovu staležu, imetku i dobi. Najviše govorimo o plesu mrtvaca na beramskim freskama u Istri, u crkvi svete Marije na Škrilinama iz 1474. Posrijedi su djela koja očuvanošću, motivima i stilom daju nemjerljiv doprinos likovnomu naslijeđu srednjovjekovlja i hrvatskoj kulturnoj baštini uopće. K tome govorimo o epidemijama kuge, nedaćama i ratovima, kao događajima koji su utjecali za kulturno stvaralaštvo, posebice likovno. Dohvaćamo se različitih istraživanja (arheoloških, medicinskih i drugih) o kugi ili "crnoj smrti", njezinoj pojavi i širenju onodobnom Europom. Gošća je Mirela Lenković, magistra povijesti umjetnosti i polonistike. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 01.07.2021 08:45

Emisija 01.07.2021.

U emisiji razgovaramo o historiografiji srednjovjekovnoga plesa mrtvaca u europskome kontekstu. Riječ je o kulturnoj baštini koju možemo promatrati i kao izraz koji simbolički sjedinjuje svjetovno i religijsko, a tematski nosi poruku jednakosti među ljudima, neovisno o njihovu staležu, imetku i dobi. Najviše govorimo o plesu mrtvaca na beramskim freskama u Istri, u crkvi svete Marije na Škrilinama iz 1474. Posrijedi su djela koja očuvanošću, motivima i stilom daju nemjerljiv doprinos likovnomu naslijeđu srednjovjekovlja i hrvatskoj kulturnoj baštini uopće. K tome govorimo o epidemijama kuge, nedaćama i ratovima, kao događajima koji su utjecali za kulturno stvaralaštvo, posebice likovno. Dohvaćamo se različitih istraživanja (arheoloških, medicinskih i drugih) o kugi ili "crnoj smrti", njezinoj pojavi i širenju onodobnom Europom. Gošća je Mirela Lenković, magistra povijesti umjetnosti i polonistike. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 24.06.2021 08:45

Emisija 24.06.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o čovjeku i robotima danas i sutra. Kod najvećega broja ljudi, izvan stručnih krugova, najčešća je predodžba o robotu povezana s igračkama i filmovima, kojima je žanr od znanstvenofantastičnog do horora. Robot u stvarnosti sve manje odgovara takvoj slici čovjekolikoga stroja, humanoida, koji hoda i nešto radi, nego je posrijedi automatizirani stroj s vlastitim računalom, senzorima i izvršnim elementima, tako da su roboti sve više zastupljeni u mnogim područjima čovjekova života. U emisiji govorimo o povijesti automatizacije i robotike u Hrvatskoj i svijetu, o međuovisnosti robotizacije i industrijskoga rasta, o umjetnoj inteligenciji pridodanoj robotima te s time povezanim znanstveno-tehničkim, etičkim i pravnim pitanjima, odnosno mogućnostima, izazovima i rizicima za čovjeka i čovječanstvo. O tome razgovaramo s prof. dr. sc. Gojkom Nikolićem, doajenom robotike u Hrvatskoj. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 17.06.2021 08:45

Emisija 17.06.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o sociologiji glazbe u današnjemu kontekstu. Predstavljamo neke rezultate istraživanja o popularnoj i aktualnoj glazbi te o važnim zaključcima koji govore o vrijednostima, naslijeđenome kapitalu, glazbenicima i publici. Dohvaćamo se različitih glazbenih stilova: od klasične glazbe i džeza do popularne glazbe i sve prisutnijega fenomena "turbofolka". Emisija ponajprije nastoji prikazati stanje glazbenih preferencija u Hrvatskoj te ukazati na važnost njihova istraživanja, posebice iz edukativnih razloga, jer nam sociologija glazbe omogućuje spoznati mjesto i ulogu glazbe kao načina komunikacije s društvom. Gošća je magistra sociologije Marija Žagmešter, asistentica na Hrvatskome katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 10.06.2021 08:45

Emisija 10.06.2021.

Razgovaramo o dvjema novoobjavljenim knjigama politologa Anđelka Milardovića. Prva je "Simulacija demokracije", koja istražuje demokraciju u doba tehno-kulture i simulacije zbilje na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće, kada svjedočimo pobjedi tehno-logičkog uma i simulacije svega postojećeg, pri čemu veliku ulogu igra medijski oblikovana slika svijeta. Nakon toga, u povodu 30. obljetnice hrvatske državnosti, predstavljamo knjigu "Dokumenti o državnosti i političkom sustavu Republike Hrvatske 1990. - 2020.". U knjizi se autor odnosno priređivač vodi historijsko-genetskom i institucionalnom logikom odabira i strukturiranja ključnih dokumenata o političkom sustavu i državnosti Republike Hrvatske u tridesetogodišnjem razdoblju. Zbog politološkog utemeljenja autorovih nastojanja, osobito je važna institucionalna dimenzija. O tome razgovaramo s prof. dr. Anđelkom Milardovićem iz Instituta za migracije i narodnosti. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 03.06.2021 08:45

Emisija 03.06.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o stajalištima zapadnjačkih intelektualaca o pandemiji bolesti COVID-19. Razmatramo neke od najraširenijih ideja i emocija potaknutih novom globalnom situacijom koju je prouzročila pandemija koronavirusa. Tražimo odgovore na pitanja šalje li priroda čovjeku određenu poruku, kažnjava li čovjeka ili ga iscjeljuje, je li koronavirus "Zemljino cjepivo", zašto neki smatraju da je pandemija koronavirusa "blagoslov" i prilika za duhovnu preobrazbu. K tome govorimo o "narušenoj naravnoj ravnoteži prirode", odgovaramo na pitanje je li ova pandemija svojevrsni "crni labud" koji je doletio niotkud te se dohvaćamo "virološkog katekizma". O svemu tome govori dr. sc. Martino Rossi Monti iz Instituta za filozofiju u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 27.05.2021 08:45

Emisija 27.05.2021.

U povodu 700. godišnjice Danteove smrti razgovaramo o novome prijevodu njegova glasovitog djela "Božanstvena komedija", jednoga od najznačajnijih naslova u cjelokupnoj povijesti svjetske književnosti. Dohvaćamo se interkulturnog fenomena i interlingvalnog događaja prevođenja književnih djela, posebice poetskih, o neizbježnoj izdaji izvornika, odstupanju koje se u isti mah iskazuje manjkavošću i potencijalnom vrlinom pri prevođenju iz jezika i kulture izvornika u kulturni ambijent jezika primatelja. O svojemu upravo dovršenu prijevodu Danteove "Božanstvene komedije" govori cijenjeni i višestruko nagrađivani prevoditelj Mate Maras. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 20.05.2021 08:45

Emisija 20.05.2021.

Naziv emisije: 130. obljetnica enciklike Rerum novarum Razgovaramo o enciklici "Rerum novarum", po mnogočemu revolucionarnoj, u povodu njezine 130. obljetnice: u svibnju 1891. objelodanio ju je papa Lav XIII. Riječ je o dokumentu koji zauzima posebno mjesto u socijalnome nauku Katoličke Crkve. Enciklika "Rerum novarum" pokazala se velikim korakom Crkve prema savezu s radnicima te obespravljenim i siromašnim pripadnicima društva, uz odmicanje od napasti povezivanja s tadašnjom buržoazijom. U emisiji se dohvaćamo i današnjega neoliberalnoga globalizma kojemu se suprotstavlja globalizacija solidarnosti, odnosno zamisao međunarodne solidarnosti i suradnje u kojoj svi akteri, posebice bogate nacije i države uključujući i njihov privatni sektor, prihvaćaju odgovornost za ekonomski model koji bi služio svakomu čovjeku i cijelom čovječanstvu. Gost je mr. sc. Krešimir Cerovac. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 13.05.2021 08:45

Emisija 13.05.2021.

Razgovaramo o novoobjavljenoj knjizi "Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku", prijevodu znamenitoga talijanskog predloška "Fiore di virtù" s početka 14. stoljeća. Riječ je o vrijednoj studiji, u temelju filološkoj, koja kroz dodatnu folklorističku te kulturološku i animalističku prezentaciju otkriva specifičan segment starije hrvatske glagoljaške prijevodne književnosti iz 15./16. stoljeća, pri čemu su posebno zanimljive jezične osobitosti hrvatskih prijevoda. Govorimo o didaktičkim i moralističkim aspektima knjige "Fiore di virtù", koja se brzo prevodila i širila Europom. Dohvaćamo se i suvremenih razmatranja etičkih pitanja u vezi s animalističkim fenomenom, to jest na čovjekovu narav primjenjivim osobinama životinjskoga svijeta. Gošće su prof. dr. sc. Antonija Zaradija Kiš iz Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu te dr. sc. Marinka Šimić iz Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 06.05.2021 08:45

Emisija 06.05.2021.

Bunjevački govor između lingvistike i politike U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o bunjevačkome govoru između lingvistike i politike. Bunjevački govor u gradu Subotici žele političkim razlozima proglasiti jezikom te izdvojiti iz okrilja hrvatskoga jezika, što je početkom ožujka 2021. izazvalo prosvjednu notu hrvatske diplomacije upućenu Republici Srbiji. Razmatramo lingvističke kriterije prema kojima se jezik razlikuje od govora i nadilazi ga. Ukratko se osvrćemo na podrijetlo Bunjevaca, na bunjevačka prezimena, spominjemo tri ogranka Bunjevaca te naposljetku predstavljamo novi projekt Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, to jest namjeru te ustanove da bunjevački govori, kao nematerijalno kulturno dobro, budu upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. O tome govore dr. sc. Ivana Kurtović Budja i dr. sc. Domagoj Vidović, zaposlenici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 29.04.2021 08:45

Emisija 29.04.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o mjestu i ulozi mode u kriznim razdobljima i političkom aktivizmu. Odjeća ideoloških konotacija iskazuje se svojevrsnim simbolom misaone kohezije određenih pokreta, ali i materijaliziranim znakom različitih političkih identiteta. Tematiziramo društvene okolnosti i mijene u 20. i 21. stoljeću, ali se dohvaćamo i ranijih vremena, 16. stoljeća, od kada postoje prve publikacije posvećene fenomenu mode, te još više 18. stoljeća, kada je Francuska građanska revolucija unijela brojne promjene u sve sfere društvenoga života, na poseban način u modu. Ponajviše govorimo o modi u kriznim razdobljima - prije, za vrijeme i nakon Drugoga svjetskog rata - te o odjeći kao simbolu političkog aktivizma od Francuske revolucije do danas, u 21. stoljeću. Gošća je prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič s Tekstilno-tehnološkoga fakulteta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 22.04.2021 08:45

Emisija 22.04.2021.

Naziv emisije: Svemir ni iz čega i kozmologijski argumenti U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o stvaranju svemira ni iz čega i kozmologijskim argumentima: tomističkim, "kalam" i leibnizovskim. Svaka inačica kozmologijskog argumenta počiva na tri središnje tvrdnje, uključujući one koje nazivamo načelom objašnjenja i načelom utemeljenja. Dohvaćamo se nekih suvremenih znanstvenih stajališta o spontanome nastanku svemira ni iz čega. S time u vezi govorimo o "sirovim činjenicama" odnosno o nemogućnosti njihova postojanja te argumentiramo da pokušaj obrane metafizičke mogućnosti spontanoga nastanka svemira ni iz čega obvezuje na odbacivanje barem jednoga od spomenutih načela, ali da odbacivanje bilo kojega od njih povlači neprihvatljive metafizičke posljedice. Gost je dr. sc. Goran Lojkić iz Instituta za filozofiju u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 15.04.2021 08:45

Emisija 15.04.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o etičkim izazovima umjetne inteligencije i robotike. Dohvaćamo se triju osnovnih etičkih teorija, zatim implicitnoga etičkog izazova umjetne inteligencije i robotike koji se iskazuje potencijalnom prijetnjom slobodnoj volji, k tome govorimo o sedam eksplicitnih etičkih izazova pred koje nas dovodi tehnološki razvoj na ovome području. Posebnu pozornost posvećujemo umjetnoj inteligenciji u medicini, pri čemu razmatramo pitanje jesu li dijagnostički sustavi koji se temelje na umjetnoj inteligenciji prijetnja autonomiji pacijenata kao jednomu od središnjih načela biomedicinske etike. Uz to objašnjavamo zašto na umjetnoj inteligenciji utemeljeni dijagnostički sustavi mogu izazvati zabrinutost ne samo pacijenata nego i liječnika. Gost je prof. dr. sc. Tomislav Bracanović iz Instituta za filozofiju u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 08.04.2021 08:45

Emisija 08.04.2021.

Razgovaramo o čovjeku prijatelju nazvanome "homo amicus"; čovjeku koji je istinski prijatelj i time biće sreće, radosti i blaženstva. On je tražitelj sreće zato što je osoba te pitanje o sreći uključuje čovjekov moralni život, ali ga i nadilazi. Govorimo o istinskome prijateljstvu koje je dar i zadatak, privilegirano mjesto čovjekova poboljšavanja i rasta u kreposti i životnoj radosti. Dohvaćamo se prijateljstva koje ujedno može biti poticajno okružje za naporan rad traženja istine i za misleno motrenje Boga, što čovjeka čini blaženim. K tome razmatramo kako kršćanska teologija dopunjava filozofiju koncepcijom prijateljstva s Bogom odnosno Isusom Kristom, čime se ostvaruje savršeno ozbiljenje ljudske osobe i jedinstvo subjektivnosti i objektivnosti, imanencije i transcendencije, primanja i davanja - a sve to započelo je ljudskim prijateljstvom. O tome govori Maja Herman Duvel, magistra filozofije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 01.04.2021 08:45

Emisija 01.04.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o životu i djelovanju dr. Milana pl. Šufflaya, hrvatskoga povjesničara, sveučilišnoga profesora, svjetski priznatoga balkanologa i albanologa, poliglota, književnika i futurologa, pravaškoga političara i borca za hrvatsko državno pravo, odnosno pravo hrvatskoga naroda na samoodređenje. Dana 19. veljače 2021. navršilo se 90 godina od Šufflayeve smrti, to jest okrutnoga političkog ubojstva po narudžbi jugoslavenskoga kralja Aleksandra Karađorđevića. Taj je zločin izazvao snažnu reakciju europske i svjetske javnosti ponajviše zahvaljujući prosvjednomu pismu što su ga početkom travnja 1931. na adresu Međunarodne lige za ljudska prava u Parizu uputili znanstvenik Albert Einstein i književnik Heinrich Mann. O tome govori prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin s Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 25.03.2021 08:45

Emisija 25.03.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o geografiji nemjesta, o interpretativnome modelu analize trgovačkoga centra, pri čemu su koncipirane dvije dijalektički povezane razine. Za potrebe analize na nižoj prostornoj razini ili mikrorazini - Arena Centar u Zagrebu - koncept nemjesta fuzioniran je s konceptom društvenog prizorišta, dok se makrorazina, naselja oko Arena Centra, temelji na markerima tranzitnosti koje posjetitelji centra ostavljaju u prostoru. Rezultate istraživanja na nižoj prostornoj razini podvrgavamo obuhvatnoj interpretativnoj analizi te odgovaramo na pitanje jesu li, uslijed prostornog preobilja i prekomjernosti značenja, predodžbe posjetitelja centra podudarne s idejnim rješenjem gradnje odnosno namjerom projektanta. O tome govore prof. dr. sc. Martina Jakovčić i Karlo Mak, magistar povijesti i geografije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 18.03.2021 08:45

Emisija 18.03.2021.

U emisiji razgovaramo o virtualnim svjetovima koji se iskazuju svojevrsnim refleksijama inherentne ljudske potrebe za dostizanjem besmrtnosti i beskonačnosti. U bespućima utopijskih kiberprostora korisnici bivaju zavedeni prividom neograničene moći upravljanja. Analiziramo kako se čovjek prebacuje u svijet računala i time ostaje zakinut od svojega fizičkog tijela, ali i od neposredne okoline, jer iskustva doživljava avatar, njegova virtualna preslika, a čovjek ostaje ograničen na interakciju s mišem i tipkovnicom. Tražimo odgovor na pitanje tko u planetarno popularnoj videoigri "Second Life" doživljava virtualna iskustva ako čovjek kao aktivni subjekt ostaje izvan zaslona na kojemu se odigrava predstava o njegovu životu. Drugim riječima: Tko živi "Second Life"? O tome govore Marija Zelić, magistra sociologije i magistra edukacije filozofije, i Mia Felić, magistra sociologije te magistra etnologije i antropologije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 11.03.2021 08:45

Emisija 11.03.2021.

U emisiji "Kozmos i etos" razgovaramo o emocijskim aspektima primjene teorije recepcije koja u središte proučavanja postavlja čitatelja u odnosu na autora i književno djelo. Temeljno polazište teorije recepcije sadržano je u mišljenju da bi se cjelokupno proučavanje povijesti književnosti trebalo orijentirati prema čitatelju kao glavnom akteru književne komunikacije. Uz ostalo objašnjavamo termine "obzor očekivanja" i "mjesto neodređenosti" te govorimo o narativnoj komunikaciji na unutartekstualnoj i izvantekstualnoj razini. Obrazlažemo i na primjerima iz hrvatske i svjetske književnosti pokazujemo kako recepcija emocija i njihovo razumijevanje utječu na razumijevanje čitateljeva vlastitog emocionalnog života. Gošća je Nina Lekić, magistra edukacije kroatologije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Kozmos i etos
Kozmos i etos

HRT – HR 3 — Znanost

Emisija aktualizira teme iz područja znanosti, filozofije i umjetnosti. Tražimo odgovore na pitanja koja se dohvaćaju čovjekova položaja u našemu postindustrijskom odnosno postmodernom društvu u Hrvatskoj i svijetu. Autor i voditelj emisije je Marito Mihovil Letica.

Najave

O MUDROSLOVLJU I FILOZOFIJI U HRVATSKOJ 10.12.2020

Četvrtak, 29.07.2021. 08:45 - 09:30

U emisiji „Kozmos i etos“ razgovaramo o mudroslovlju odnosno filozofiji u Hrvatskoj. Misaonim sadržajima koji čine hrvatsku filozofiju u prvome redu prilazimo kao razotkrivanju uvjeta mogućnosti shvaćanja onoga što bi ...

FILOZOFIJA POVIJESTI PAVLA VUK-PAVLOVIĆA 17.12.2020
Četvrtak, 05.08.2021. 08:45 - 09:30

ZNANJE O POLITICI I HRVATSKA POLITOLOGIJA 24.12.2020
Četvrtak, 12.08.2021. 08:45 - 09:30

Sve najave
Poslušajte

VELIKI JUBILEJ SV. JERONIMA DALMATINCA 12.11.2020
Četvrtak, 22.07.2021 08:45

Novi prijevod Danteove „Božanstvene komedije“ REPRIZA
Četvrtak, 15.07.2021 08:45

Emisija 08.07.2021.
Četvrtak, 08.07.2021 08:45

Emisija 01.07.2021.
Četvrtak, 01.07.2021 08:45